Når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Vi indsamler oplysninger på to forskellige måder. Enten via cookies, eller når du selv indtaster data på vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Udvidet bogholderi & regnskab

19. november 2020
Start- og slutdato: 19. november 2020 - 20. november 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Pris 5.500 kr.

Betaling

Virksomhed
Privatperson