Niels_Brock_Lederakademiet_1433-kopi.jpg
  • Online
  • 3 dage
  • 378 kr. / 1.690 kr.

Anvendelse af sociale medier i virksomheden

På dette onlinekursus lærer du, hvordan du bruger sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden. Du lærer også at formulere tekst og anvende billeder med det mål at fastholde og tiltrække kunder i virksomheden. Du kan bidrage til udvikling af e-koncept og har kendskab til lovmæssige krav.

AMU-nr

49556

Mål med kurset

Efter dette onlinekursus vil du kunne bruge sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden. Du har lært om at formulere tekst, bruge billeder, konkurrencer, storytelling og andre midler på de sociale medier, til at kommunikere med din virksomheds kunder, leverandører og andre interessenter. Du vil også kunne bruge sociale medier til målrettet at fastholde og tiltrække kunder, samt udbygge kundeloyalitet i virksomheden. Du kan medvirke ved udvikling af virksomhedens e-koncept og kan anvende sociale medier, der understøtter virksomhedens e-strategi. Og du kender lovmæssige krav ved brug af sociale medier, herunder GDPR.

Praktiske oplysninger

Kursusforløbet udbydes i samarbejde med Stenroos (www.stenroos.dk) og baserer sig på følgende AMU kursus under erhvervsgruppen for salg, indkøb og markedsføring:

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk
Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk