Niels_Brock_Lederakademiet_1571-kopi.jpg
  • Online
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.203 kr.

Online kundeservice- og rådgivning

Vi har aldrig haft så høje forventninger til online kundeservice – det betyder, at vi skal uddanne dygtige servicemedarbejdere, der er i stand til at løfte opgaven.

På bare 2 dage på Niels Brock kan du lære, hvordan man yder god kundeservice online. Her arbejder vi både med kommunikation gennem
nyhedsbreve og mails –  og så kigger vi nærmere på, hvordan du yder professionel rådgivning telefonisk eller over Microsoft Teams, Google Meet eller Messenger. 

AMU-nr

47189

Mål med kurset

Du vil få indsigt i hvor mange forskelle der er på at yde kundeservice fx i en fysisk butik i forhold til at servicere kunder online, og at service online ikke altid er Face to face, men at service også foregår via skrift, billeder. links til produkter og formularer. Du skal vælge dette kursus, hvis du har lyst til at lære nyt indenfor digital handel/ onlinehandel, eller hvis du i forvejen har kendskab til salg fx fra detailhandelsuddannelse. Der udstedes diplom for gennemført kursus fra Niels Brock, som du fx kan vedhæfte til dit CV ved jobsøgning.

Start 15. september 2021

Start- og slutdato: 15. september 2021 - 16. september 2021
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 13. september 2021 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Kursusforløbet udbydes i samarbejde med Stenroos (www.stenroos.dk) og baserer sig på følgende AMU kursus under erhvervsgruppen for salg, indkøb og markedsføring:

Online kundeservice og rådgivning (AMU nr 47189)

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk
Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk