Niels_Brock_Lederakademiet_1597-kopi.jpg
  • Online
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.266 kr.

Onlinemøder, salg og undervisning

Vi har aldrig holdt flere onlinemøder end vi gør nu – og det er en tendens, der ser ud til at fortsætte. Men hvordan sikrer du, at møderne over Teams, Messenger eller Google bliver lige så gode – eller måske endda bedre – end dem, I holder i virkeligheden?

Det kigger vi nærmere på, på vores 2-dages kursus i Onlinemøder, salg og undervisning. Her lærer du blandt andet om onlinemødekultur, skærmpli og tilrettelæggelse af oplæg, og så får du gode råd til, hvordan du arrangerer god undervisning, lærerige webinarer og effektive møder online.


AMU-nr

44373

Mål med kurset

På kurset lærer du at bruge forskellige programmer til at afholde møder online. Du lærer også at tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og din virksomheds behov. Desuden lærer du at fremstille grafiske præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

Der udstedes diplom for gennemført kursus fra Niels Brock, som du fx kan vedhæfte til dit CV ved jobsøgning.

Start 16. august 2021

Start- og slutdato: 16. august 2021 - 17. august 2021
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: 14. august 2021 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Kursusforløbet udbydes i samarbejde med Stenroos (www.stenroos.dk) og baserer sig på følgende AMU kursus under erhvervsgruppen for salg, indkøb og markedsføring:

Anvendelse af præsentationsprogrammer (AMU nr 44373)

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk
Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk