Social Media Manager
  • Online
  • 5 dage
  • 1.388 kr. / 6.798 kr.

Social media manager

Kursusforløbet udbydes i samarbejde med Stenroos.dk og er for dig, der vil have fokus på markedsføring via sociale medier, FB, IG og Youtube, Pinterest m.v. Du får indgående kendskab til opsætning af annoncer i bl.a. Facebook og viden om hvor stor en del af onlinemarkedsføring der er ren psykologi, når man anvender storytelling, tekst, billeder og video som kommunikationsmiddel til den rette målgruppe.

AMU-nr

40002, 47562, 47341, 47301

Mål med kurset

Dette kursus giver dig adgang til at arbejde med det visuelle udtryk i virksomheder, at sætte den kreative linje og deltage i eller at være ansvarlig for virksomhedens branding på sociale medier. Du lærer om effektmålinger af dine tiltag i henhold til markedsføringsplan. Du får viden om, hvordan du skriver tekster der fænger og sælger, hvordan du skelner mellem visuelle udtryk på forskellige platforme og hvordan du planlægger din markedsføring i henhold til årshjul og virksomhedens digitale strategi.

Start 3. maj 2021

Start- og slutdato: 3. maj 2021 - 8. juni 2021

Praktiske oplysninger

Kursusforløbet udbydes i samarbejde med Stenroos (www.stenroos.dk) og baserer sig på følgende AMU kursus under erhvervsgruppen for salg, indkøb og markedsføring:

40002 - Markedsføringsplanen i detail og handelserhvervet 

47562 - Valg af markedsføringskanal 

47341 - Sociale medier som kommunikationskanal i detail

47301 - Tekster til nettet - formulering og opbygning

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk
Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk