Niels_Brock_Lederakademiet_0836-kopi.jpg
  • Online
  • 5 dage
  • 1.324 kr. / 6.246 kr.

Webshop salgsassistent B2C

Kurset webshop salgsassistent B2C er for dig, som vil lære at kunne formulere tekst, anvende billeder, konkurrencer, storytelling og andre virkemidler på de sociale medier til at kommunikere med virksomhedens kunder, leverandører og andre interessenter og at sælge via virksomhedens webshop.

Du kan via kundeanalyse målrette virksomhedens online markedsføring og salg, og du kan medvirke i udarbejdelse af en markedsføringsplan/årshjul og analysere data til mersalg.

AMU-nr

40002, 47189, 47341, 47562, 40754, 45951

Mål med kurset

Med udgangspunkt i firmaets kundeanalyse og e-strategi kan du udvikle virksomhedens online koncept(er) og via web-profilering arbejde med produkt- og målgruppedifferentiering for at skabe mersalg.

Du lærer at yde en professionel service, og du kan kommunikere med og servicere kunden via fx blogs, e-nyhedsbreve og e-mails og du kan, via viden om GDPR indsamle og bearbejde data med henblik på at udarbejde en 1:1 markedsføring til kunderne/målgrupperne.

Du kan vælge dette kursus, hvis du fx har en EUD Business. Eller hvis du vil omskoles fra anden branche fx Konference-/mødecentre, rejsebureauer, hoteller forlystelser eller restaurationsbranchen og ønsker at lære godt købmandskab og kundeservice online.

Der udstedes diplom for gennemført kursus fra Niels Brock, som du fx kan vedhæfte til dit CV ved jobsøgning.

Start 3. maj 2021

Tilmeldingsfrist: 27. april 2021 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Kursusforløbet udbydes i samarbejde med Stenroos (www.stenroos.dk) og baserer sig på følgende AMU kursus under erhvervsgruppen for salg, indkøb og markedsføring:

Online kundeservice- og rådgivning (AMU nr 47189)

Sociale medier som kommunikationskanal i detail (AMU nr 47341)

Valg af markedsføringskanal (AMU nr 47562)

Anvendelse af pivot-tabeller (AMU nr 40754)

Kundeanalyse og e-strategi (AMU nr 45951)

Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet (AMU nr 40002)

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk
Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk