Niels_Brock_Lederakademiet_1571-kopi.jpg
  • København
  • 1 dag
  • 3.125,00 kr.

Den nye ferielov

Den nye ferielov på en dag. Få en hurtig og grundig opdatering på den nye ferielovs betydning for din virksomhed. På kurset gives der en solid overbygning til din allerede eksisterende viden om ferielovgivningen og en indsigt i de vigtigste nye principper såsom samtidighedsferie, ferie på forhånd og ferieafvikling over 16 måneder. Du får med kurset en grundig teoretisk gennemgang baseret på aktuelle cases og oplæg. Du får en grundig gennemgang af de vigtigste ferieregler og et praktisk overblik over de nye regler, så du bliver klædt godt på til at kunne gennemskue alle de kommende ændringer i ferieloven og de kommende problemstillinger i forbindelse hermed samt du bliver fortrolig med den regnskabsmæssige facet af ferielovsændringen. Kurset er derfor oplagt for den kursist, der ønsker et bredt indblik i teori koblet med praksis.

Mål med kurset

Efter kurset får du overblik over ændringerne i den nye ferielov. Det vil sige de nye overgangsordninger i forhold til den tidligere ferielov. Du vil også få opdateret viden om optjening og afholdelse af ferie. Viden om ferieafholdelse i forbindelse med opsigelse og fritstilling. Samt viden om betaling og håndtering af feriepenge.

Målgruppe Kurset henvender sig til HR-konsulenter, ledere, regnskabsansvarlige, virksomhedsjurister eller advokater som enten arbejder med HR-jura eller personaleadministration i privat eller offentlig virksomhed

Praktiske oplysninger

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Den angivne pris på kurset er inkl. moms. Materialer og morgenmad er inkluderet i kursusgebyret. 

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk