Niels_Brock_Lederakademiet_1532-kopi.jpg
 • København
 • 2 dage
 • 6.000,00 kr.

Professionel håndtering af stress

Professionel håndtering af stress er et enestående uddannelsesforløb, der henvender sig til mellemledere, nøglemedarbejdere og fagprofessionelle inden for organisationsudvikling og arbejdsmiljø. Du får kendskab til nogle let anvendelige værktøjer, der effektivt modvirker stress hos dig selv, dine medarbejdere og dine kolleger, og du bliver autoriseret i persolog® Stress Modellen og Stress Profilen.

Mål for kurset

Efter uddannelsesforløbet er du en kompetent sparringspartner, som kan bidrage positivt til dine medarbejderes og dine lederkollegaers trivsel. Du kan gennemføre stressprofilanalyser med andre og udvikle antistressprogrammer til din arbejdsplads. 

Praktiske oplysninger

På uddannelsen lærer du at genkende og håndtere stress. Du lærer nogle let anvendelige værktøjer til effektivt at modvirke stress hos dig selv, dine medarbejdere og dine kolleger.

Du bliver autoriseret i persolog® Stress Modellen og Stress Profilen.

Uddannelsesforløbet strækker sig over to sammenhængende dage, og gør dig til en kompetent sparringspartner som kan bidrage positivt til dine medarbejderes og dine lederkollegaers trivsel. Du kan gennemføre stressprofil-analyser med andre og udvikle antistressprogrammer til din arbejdsplads.

Dag 1 - Grundlæggende definitioner på begrebet stress

 • At kende forskel på stress og travlhed
 • At agere på et kvalificeret grundlag og ikke lade sig distrahere af “støj”
 • At afdække egen stressprofil med persolog® Stress Profilen
 • At fortolke og arbejde med 11 jobrelaterede stressorer og 8 private stressorer
 • At udarbejde målrettede forslag til kort- og langsigtet håndtering af stress
 • At skelne mellem produktiv og uproduktiv stressrelateret adfærd
 • At kende effektive strategier til håndtering af stressede situationer

Dag 2 - Genkende stress hos andre, og hvordan den modvirkes effektivt

 • Hvad er lederens medansvar og indflydelse på medarbejderens stress
 • Hvilke interventionsmuligheder er der , når der observeres stress hos medarbejderne
 • Hvad kendetegner den nødvendige samtale
 • Hvordan bevares tilknytning til arbejdspladsen og hvordan planlægges eventuel genindslusning
 • Hvordan fastholdes og styrkes medarbejderens beredskab
 • Hvilke etiske overvejelser skal gøres i forbindelse med implementering på arbejdspladsen

Download vores Persolog brochure, hvor du kan læse mere om hvad kurset kan gøre for dig.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Konsulent og underviser
Annemette Bennung Konsulent og underviser

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.