Niels_Brock_Lederakademiet_1532-kopi.jpg
 • København
 • 2 dage
 • 7.500,00 kr.

Professionel håndtering af stress

Professionel håndtering af stress er et enestående uddannelsesforløb, der henvender sig til mellemledere, nøglemedarbejdere og fagprofessionelle inden for organisationsudvikling og arbejdsmiljø. Du får kendskab til nogle let anvendelige værktøjer, der effektivt modvirker stress hos dig selv, dine medarbejdere og dine kolleger, og du bliver autoriseret i persolog® Stress Modellen og Stress Profilen.

Mål for kurset

Efter uddannelsesforløbet er du en kompetent sparringspartner, som kan bidrage positivt til dine medarbejderes og dine lederkollegaers trivsel. Du kan gennemføre stressprofilanalyser med andre og udvikle antistressprogrammer til din arbejdsplads. 

Praktiske oplysninger

På uddannelsen lærer du at genkende og håndtere stress. Du lærer nogle let anvendelige værktøjer til effektivt at modvirke stress hos dig selv, dine medarbejdere og dine kolleger.

Du bliver autoriseret i persolog® Stress Modellen og Stress Profilen.

Uddannelsesforløbet strækker sig over to sammenhængende dage, og gør dig til en kompetent sparringspartner som kan bidrage positivt til dine medarbejderes og dine lederkollegaers trivsel. Du kan gennemføre stressprofil-analyser med andre og udvikle antistressprogrammer til din arbejdsplads.

Dag 1 - Grundlæggende definitioner på begrebet stress

 • At kende forskel på stress og travlhed
 • At agere på et kvalificeret grundlag og ikke lade sig distrahere af “støj”
 • At afdække egen stressprofil med persolog® Stress Profilen
 • At fortolke og arbejde med 11 jobrelaterede stressorer og 8 private stressorer
 • At udarbejde målrettede forslag til kort- og langsigtet håndtering af stress
 • At skelne mellem produktiv og uproduktiv stressrelateret adfærd
 • At kende effektive strategier til håndtering af stressede situationer

Dag 2 - Genkende stress hos andre, og hvordan den modvirkes effektivt

 • Hvad er lederens medansvar og indflydelse på medarbejderens stress
 • Hvilke interventionsmuligheder er der , når der observeres stress hos medarbejderne
 • Hvad kendetegner den nødvendige samtale
 • Hvordan bevares tilknytning til arbejdspladsen og hvordan planlægges eventuel genindslusning
 • Hvordan fastholdes og styrkes medarbejderens beredskab
 • Hvilke etiske overvejelser skal gøres i forbindelse med implementering på arbejdspladsen

Download vores Persolog brochure, hvor du kan læse mere om hvad kurset kan gøre for dig.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Den angivne pris på kurset er inkl. moms. Materialer og forplejning er inkluderet i kursusgebyret. 

Kontakt

Konsulent og underviser
Annemette Bennung Konsulent og underviser

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.