NielsBrock_7072.jpg
  • København
  • 1 dag
  • 712 kr.

Anvendelse af store datamængder i regneark

Excel

På kurset lærer du om håndtering og forståelse af store datamængder i et Excel regneark. Kurset varer en dag og kræver ingen specielle forudsætninger.

Mål med kurset

Efter kurset kan du håndtere store datamængder i Excel, for eksempel ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Du har lært at foretage en hensigtsmæssig tilretning af Excel regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre eksempelvis anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Du har desuden lært - på baggrund af store regneark - at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, for eksempel taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Praktiske oplysninger

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk