Niels_Brock_Lederakademiet_0953-kopi.jpg
  • København
  • 5 dage
  • 940 kr. / 2.639 kr.

Engelsk jobrelateret med nuanceret ordforråd

På kurset engelsk - jobrelateret med nuanceret ordforråd -  lærer du at anvende nuanceret engelsk i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket gør dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner og bruge sproget mere spontant og situationsbestemt i forhold til branche, målgruppe, sted og medie.

AMU-nr

44978

Mål med kurset

Målet med kurset er at du bruge engelsk i komplekse og avancerede jobrelaterede kommunikative situationer, hvilket sætter dig i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af engelsk. Du kan på dette niveau bruge engelsk situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

Målgruppe Engelsk - fortsætterkursus er til dig, der ønsker at lære mere om nuancerede sprogkundskaber inden for engelsk. Du taler og bruger engelsk i hverdagen og skal måske til i større omfang at bruge sproget aktivt i forbindelse med job eller lignende.

Start 21. marts 2022

Start- og slutdato: 21. marts 2022 - 25. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2

Start 13. juni 2022

Start- og slutdato: 13. juni 2022 - 17. juni 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk