Niels_Brock_Lederakademiet_0814-kopi.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 380 kr. / 1.266 kr.

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

På dette kursus lærer du at håndtere data igennem hele deres livscyklus i virksomhedens IT-systemer. Vi kommer ind på, hvordan man effektivt indsamler, registrerer, behandler og opbevarer data efter gældende lovgivning og regler. Vi ser desuden på, hvad konsekvenserne af at bruge ugyldige data er og på, hvordan vi bedst muligt sikrer os, at vores data er valide.

AMU-nr

45563

Mål med kurset

Du bliver i stand til kunne vurdere og bruge gængse praktiske metoder til indsamling, registrering, behandling og opbevaring af data i typiske opgaver. Du vil kunne beskrive en virksomheds data-flow i store linjer, og du får et indblik i, hvilke love og regler, der styrer virksomhedens arbejde med og opbevaring af data.

Målgruppe Kurset henvender sig til faglærte såvel som ufaglærte, der arbejder med forretningskritiske data, det vil sige data, der understøtter virksomhedens produktion eller serviceydelse.

Start 11. februar 2022

Start- og slutdato: 11. februar 2022 - 14. februar 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet Grl. IT

Start 01. april 2022

Start- og slutdato: 1. april 2022 - 4. april 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet Grl IT

Start 02. juni 2022

Start- og slutdato: 2. juni 2022 - 3. juni 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet Grl. IT

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk