Niels_Brock_Lederakademiet_0814-kopi.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 376 kr. / 1.256 kr.

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

På dette kursus lærer du at håndtere data igennem hele deres livscyklus i virksomhedens IT-systemer. Vi kommer ind på, hvordan man effektivt indsamler, registrerer, behandler og opbevarer data efter gældende lovgivning og regler. Vi ser desuden på, hvad konsekvenserne af at bruge ugyldige data er og på, hvordan vi bedst muligt sikrer os, at vores data er valide.

AMU-nr

45563

Mål med kurset

Du bliver i stand til kunne vurdere og bruge gængse praktiske metoder til indsamling, registrering, behandling og opbevaring af data i typiske opgaver. Du vil kunne beskrive en virksomheds data-flow i store linjer, og du får et indblik i, hvilke love og regler, der styrer virksomhedens arbejde med og opbevaring af data.

Målgruppe Kurset henvender sig til faglærte såvel som ufaglærte, der arbejder med forretningskritiske data, det vil sige data, der understøtter virksomhedens produktion eller serviceydelse.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk