Niels_Brock_Lederakademiet_0991-kopi.jpg
  • 2 dage
  • 380 kr. / 1.203 kr.

Håndtering af personoplysninger

Den 25. maj 2018 blev Databeskyttelsesforordningen, også kaldet GDPR, vedtaget i EU, men hvad indeholder denne forordning og hvilken indflydelse har den på os i Danmark?

På dette kursus opnår du en grundlæggende viden om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og om hvordan personoplysninger behandles i overensstemmelse hermed.

Gennem teoretiske oplæg og praktiske øvelser lærer du at skelne mellem almindelige og følsomme personoplysninger og hvordan du anvender samtykke på en korrekt måde. Herudover lærer du at identificere risici og fastlægge sikkerhedsprocedurer i forbindelse med databrud.

Mål med kurset

Når kurset er gennemført kan du: 

  • behandle personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
  • skelne mellem følsomme og ikke følsomme oplysninger og behandle disse på en korrekt måde.
  • identificere risici i administrative opgaver og håndtere procedurer i forbindelse med databrud.
  • skelne mellem opgaver der påhviler henholdsvis den dataansvarlige og databehandleren. Du kan anvende hjælpemateriale fra Datatilsynet.

Målgruppe Kurset er udviklet til administrative medarbejdere i såvel private virksomheder som i offentlige institutioner, der arbejder med personoplysninger.

Start 22. februar 2022

Start- og slutdato: 22. februar 2022 - 23. februar 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet Frontmedarbejder

Start 31. marts 2022

Start- og slutdato: 31. marts 2022 - 1. april 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet Frontmedarbejder

Start 31. maj 2022

Start- og slutdato: 31. maj 2022 - 1. juni 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet Frontmedarbejder

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk