Niels_Brock_Lederakademiet_0904-kopi.jpg
  • København
  • 1 dag
  • 126 kr. / 712 kr.

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

På kurset lærer du at lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder borgere og kolleger, herunder at bruge relevante kommunikationsteknikker og give konstruktiv feedback.

AMU-nr

47297

Mål med kurset

Efter kurset kan du sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, f.eks. vejlednings- og rådgivningssamtaler. Du har lært at anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål, og kan hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan du aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.

Start 4. november 2020

Start- og slutdato: 4. november 2020 - 4. november 2020
Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk