EUX_dreng_business_bord.jpg
 • København
 • 4 dage
 • 752 kr. / 2.157 kr.

Pædagogisk formidling i operative funktioner

På kurset lærer du at bruge pædagogiske metoder, teknikker og redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet borgervendt formidlings- og oplysningsindsats. Du lærer konkret at planlægge en formidling og lave en undervisningsplan, afholde lektioner samt lave evalueringer af din undervisning.

AMU-nr

40603

Mål med kurset

Efter kurset kan du planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet borgervendt formidlings- og oplysningsindsats under hensyntagen til den pågældende myndighedsfunktion, målgruppe og aktuelle situation. Du har lært at anvende metoder til vidensdeling blandt kollegaer og relevante interessenter i forhold til indsats og opgave.

Start 16. november 2020

Start- og slutdato: 16. november 2020 - 19. november 2020
Tilmeldingsfrist: 8. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Dag 1

 • Introduktion til pædagogisk grundbegreber:
  • Læringsområder, didaktik, metodik, pædagogik
 • Undervisningsprincipper
  • Forskel mellem induktiv og deduktiv læring. Hvad er problembaseret læring?
  • Hvad betyder vores individuelle læringsstil for udbyttet?
 • Planlægningsværktøjer. Du lærer at lave en lektionsplan, og får afprøvet den i praksis

Dag 2

 • Forholde dig til deltagerne og egen underviserrolle
 • Kommunikation med deltagerne. Bruge korrekt spørgeteknik og skabe refleksion. Give kollega-feedback på den gode måde
 • Forholde dig til modtand/konflikter i undervisningen
 • Arbejde med udvikling af din egen lektionsplan
 • Undervisningsøvelser (gennemførelse af de første lektioner)

Dag 3

 • Forholde dig til læringsmiljø og fysiske rammer
 • Forholde dig til brug af visuelle virkemidler
 • Arbejde med udvikling af din egen lektionsplan
 • Undervisningsøvelser (gennemførelse af lektioner)

Dag 4

 • Hvordan laver jeg en enkelt evaluering af min undervisning?
 • Undervisningsøvelser (gennemførelse af lektioner)

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk