Niels_Brock_Voksen1672.jpg
  • København
  • 1 dag
  • 188 kr. / 712 kr.

Præsentation af tal i regneark

Excel

På kurset præsentation af tal i regneark lærer du at arrangere tal og andre data, når du skal oprette et regneark. Du lærer at formatere og strukturere tal og andre data, så du kan præsentere dem for andre i en overskuelig form. Kurset varer en dag og kræver ingen specielle forudsætninger.

Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • Udvælge de relevante data til præsentation i regneark
  • Prioritere og strukturere tal og andre data
  • Bruge en hensigtsmæssig grafisk fremstilling til din præsentation af budgetter, regnskaber og salg m.m.

Målgruppe Kurset er for dig med administrative opgaver, der også anvender it dagligt eller regelmæssigt.

Start 10. februar 2022

Start- og slutdato: 10. februar 2022 - 10. februar 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. IT

Start 31. marts 2022

Start- og slutdato: 31. marts 2022 - 31. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. IT

Start 01. juni 2022

Start- og slutdato: 1. juni 2022 - 1. juni 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. IT

Praktiske oplysninger

Et AMU-uddannelsesbevis giver dig mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod. Det er også muligt at få meritoverført kurset ved optagelse på en række erhvervsuddannelser. I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Du kan arbejde i kursusmaterialet i hele kursets tidsrum, men det er vigtigt, at du er on-line og tilstede i begyndelsen af kurset, så du kan modtage supplerende instruktion og få svar på dine eventuelle spørgsmål. Det er også vigtigt, at du er on-line på kurset i slutningen, da elle kurser afsluttes med en prøve, og fordi vi gerne ser, at du afslutter forløbet med at evaluere din oplevelse.

For deltagere, som tilhører AMU-målgruppen, ydes tilskud til uddannelsen.

AMU-målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU-kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes, skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, skal du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk