Niels_Brock_Lederakademiet_2075.jpg
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.194 kr.

Referat -og notatteknik

På kurset lærer du at varetage rollen som referent og anvende forskellige notatteknikker til at uddrage det væsentligste fra møder og samtaler samt vurdere, opstille og udarbejde forskellige referattyper afpasset efter mødetype.

AMU-nr

47298

Mål med kurset

Efter kurset kan du i rollen som referent fastholde det væsentlige fra møder, samtaler mv. ved hjælp af forskellige lytte- og notatteknikker, fx notater på papir og elektronisk, mindmaps og lydoptagelser. På basis af notaterne eller lydoptagelser er du i stand til at skrive forskellige typer af referater afpasset efter mødetype og målgruppe i forbindelse med udførelse af sin administrative funktion. Endvidere er du blevet bevidst om hvad referatet efterfølgende skal anvendes til og kan afpasse sprog, indhold, opbygning distibutionsform hertil.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administration og andre arbejdsopgaver som indebærer notat- referatopgaver

Start 22. oktober 2020

Start- og slutdato: 22. oktober 2020 - 23. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2020 kl. 12:00

Start 26. november 2020

Start- og slutdato: 26. november 2020 - 27. november 2020
Tilmeldingsfrist: 14. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk