Niels_Brock_Lederakademiet_2340.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.203 kr.

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

Regnskab 2

På dette kursus lærer du gennem praktiske øvelser om virksomheder, der både har kassekredit og bankindestående. Vi gennemgår, hvad du gør, når kunder ikke betaler til tiden, og der beregnes og bogføres renter.  I forhold til virksomhedens likviditet vurderes de rabatter, der fremkommer, når betalingsbetingelser udnyttes.

AMU-nr

45967

Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • foretage de rigtige valg af registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift ud fra teknikker og principper
  • klargøre bilage og anvende posteringsark og kasserapport
  • arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbindelse med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter

Målgruppe Kurset er for dig, der er administrativ medarbejder med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Du varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

Start 25. januar 2022

Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2022 kl. 12:00
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Start 15. marts 2022

Start- og slutdato: 15. marts 2022 - 16. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Start 10. maj 2022

Start- og slutdato: 10. maj 2022 - 11. maj 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

 

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk