DI_indgang_business_dreng_pige_taler.jpg
  • København
  • 13 dage
  • 2.444 kr. / 7.644 kr.

Den grundlæggende lederuddannelse

Mangler du nogle kvalifikationer og kompetencer til at håndtere de udfordringer der er i dit daglige arbejde som leder?  Så er den grundlæggende lederuddannelse et godt sted at starte. Her styrker du din ledelsesmæssige udvikling - både faglige og personligt - og lærer, hvordan dine lederegenskaber kan have en positiv indvirkning på dine medarbejderes motivation og på virksomhedens produktivitet. 

Den grundlæggende lederuddannelse er et praksisnært forløb, der tager udgangspunkt i din konkrete situation, og som giver dig viden og værktøjer, du kan bruge på din arbejdsplads fra dag et. Undervisningen består af øvelser og gruppearbejde, men der er også gode muligheder for at opbygge et stærkt netværk og god tid til erfaringsudveksling og sparring med ledere og lederaspiranter fra andre brancher og organisationer. Uddannelsen er både målrettet erfarne og nye ledere.

Den Grundlæggende Lederuddannelse er et forløb på 5 moduler á 2-3 dages varighed pr modul (i alt 13 dage fordelt over 5 måneder). Herunder kan du finde flere detaljer om forløbet på den grundlæggende lederuddannelse.

 

 

 

AMU-nr

47750, 47751, 47752, 47753, 47754, 47755

Modul 1

Ledelse og Samarbejde

Modul 2

Kommunikation som ledelsesværktøj
Mødeledelse

Modul 3

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Modul 4

Konflikthåndtering som ledelsesværktøj

Modul 5

Medarbejderinvolvering i ledelse/forandringsledelse
Mål med kurset

På den grundlæggende lederuddannelse får du ny viden kompetent sparring og kendskab til anerkendte metoder og redskaber inden for ledelse - indsigt, som udvikler dine lederegenskaber og som gør, at du kan vende styrket tilbage til arbejdspladsen - både professionelt og personligt. Den grundlæggende lederuddannelse gør dig kort sagt i stand til at arbejde med effektivt med ledelse og kvalificere dig til at løfte større ledelsesopgaver i din organisation.  

Målet med uddannelsen er, at du:

  • bliver bevidst om din rolle som leder.
  • får indsigt i, hvad god ledelse og en god leder er.
  • kan anvende forskellige ledelsesstile og - metoder.
  • bliver bedre til at kommunikere og håndtere konflikter.
  • bliver fortrolig med grundlæggende ledelsesværktøjer.

Målgruppe Den grundlæggende lederuddannelse retter sig både mod nye og erfarne ledere, som gerne vil professionalisere ledelsesdisciplinen. I kraft af kursets tilrettelæggelse kan lederaspiranter også deltage; og det er uanset du er ufaglært, faglært eller funktionær, hvis interessen for ledelse er tilstede.

07. oktober 2020

Start- og slutdato: 7. oktober 2020 - 10. februar 2021
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
47753 Ledelse og samarbejde                                                                                   

07.10.20         onsdag           08.10-15.30                                              

08.10.20         torsdag           08.10-15.30                                                                     

09.10.20         fredag            08.10-15.30                                                                     

 

Modul 2        

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse                          

11.11.20         onsdag           08.10-15.30                                                                     

12.11.20         torsdag           08.10-15.30                                              

13.11.20         fredag            08.10-15.30                                               

 

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse                                                       

07.12.20         mandag          08.10-15.30                                                                    

08.12.20         tirsdag            08.10-15.30                                                                     

 

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj                                  

11.01.21         mandag          08.10-15.30                                                                     

12.01.21         tirsdag            08.10-15.30                                                                     

 

Modul 5                                                                                                                     

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse                                              

08.02.21         mandag          08.10-15.30                                                                     

09.02.21         tirsdag            08.10-15.30                                                                     

10.02.21         onsdag           08.10-15.30                                                                     

 

 

13 dage forbehold for ændringer

 

18. november 2020

Start- og slutdato: 18. november 2020 - 3. marts 2021
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 7. november 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
47753 Ledelse og samarbejde                                                                                   

18.11.20         onsdag           08.10-15.30                                              

19.11.20         torsdag           08.10-15.30                                                                     

20.11.20         fredag            08.10-15.30                                                                     

 

Modul 2        

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse                          

14.12.20         mandag          08.10-15.30                                                                     

15.12.20         tirsdag            08.10-15.30                                               

16.12.20         onsdag           08.10-15.30                                               

 

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse                                                       

11.01.21         mandag          08.10-15.30                                                                    

12.01.21         tirsdag            08.10-15.30                                                                     

 

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj                                                        

01.02.21         mandag          08.10-15.30                                                                     

02.02.21         tirsdag            08.10-15.30                                                                     

 

Modul 5                                                                                                                     

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse                                                                    

01.03.21         mandag          08.10-15.30                                                                     

02.03.21         tirsdag            08.10-15.30                                                                     

03.03.21         onsdag           08.10-15.30                                                                     

 

 

13 dage forbehold for ændringer

Hvad siger vores kursister

Anita Petersen

Super godt kursus med meget inspirerende underviser. Rigtig godt at modulerne var fordelt en gang om måneden. Har bestemt lyst til at tage den videregående lederuddannelse med samme underviser.

Jan Skibsted

Det bedste kursus jeg har været på 😉 ikke mindst pga fremragende lærer “Jesper”.

Charlotte Olsen

Fantastisk god uddannelse! Inspirerende og spændende - Kan klart anbefales. Jeg har lært virkelig meget om, hvad god moderne ledelse er i dag, og hvor vigtigt det er med ordentlig kommunikation og medarbejderinvolvering - især i en forandringsproces. Fået gode værktøjer og input. Samtidig har jeg også lært meget om de forskellige mennesketyper, som man som leder, skal kunne forholde sig til. Jeg kunne bruge det, jeg lærte med det samme!

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Den grundlæggende lederuddannelse varer 13 dage som er spredt over en periode på 6 måneder.

Undervisningen er inddelt i moduler og foregår mandag, tirsdag og torsdag i tidsrummet 08.10-15.30.

Al undervisning foregår hos Niels Brock Kursusafdeling på H. C. Andersens Boulevard 2, København K.

Niels Brock kursuscenter tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

 

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk