DI_indgang_business_tre_taler.jpg
 • København
 • 9 dage
 • 1.710 kr. / 5.070 kr.

Grundlæggende projektledelse

På den grundlæggende projektlederuddannelse bliver du klædt på til både at stå for projektstyringen: projektets formål og mål, og for projektledelsen. Du lærer konkrete metoder og redskaber som kan hjælpe dig med at planlægge dit projekt, lede din projektgruppe og styre dit projekt mod målet. Du kommer til at arbejde med dine egne projekter i undervisningen og du får sparring af andre, der står i samme situation som dig selv. Du får indsigt i din egen ledelsesadfærd og styrker derved dit lederskab i projektet. 

Projektlederuddannelsen er et 9-dages kursus i projektledelse, der er opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed. Tilmeld dig førstkommende projektlederkursus herunder.

AMU-nr

49445, 43572, 43573

Du får indsigt i:

 • Projektbegrebet
 • At fastsætte formål og mål for projektet
 • At sammensætte den optimale projektorganisation og samarbejdet omkring projektet
 • At projektplanlægge og styre projektflows
 • Projektlederens rolle og ledelsesmæssige opgaver
 • Risikostyring og estimat
 • At bruge læring i forbindelse med projektarbejdet

Målgruppe Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Start 09. maj 2022

Start- og slutdato: 9. maj 2022 - 19. august 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Modul1

49445 Projektledelse                                                                                                                          

09.05.22            mandag             08.10-15.30                                                         

10.05.22            tirsdag               08.10-15.30                                                                                    

11.05.22            onsdag              08.10-15.30                                

 

Modul 2

43572 Ledelse af forandringsprocesser                                                                                          

30.05.22            mandag             08.10-15.30                                                         

31.05.22            tirsdag               08.10-15.30                                                                                    

 

Modul 3

43573 Ledelse af teams/produktionsgruppe   

13.06.22            mandag             08.10-15.30                                                         

14.06.22            tirsdag               08.10-15.30                                                                                    

 

Modul 4

43572 Ledelse af forandringsprocesser + 43573 Ledelse af teams/produktionsgruppe     

18.08.21            torsdag              08.10-15.30                                                         

19.08.22            fredag                08.10-15.30                                                                                    

 

 

9 dage

Forbehold for ændringer

 

Praktiske oplysninger

Uddannelsen veksler mellem moduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i din egen projektsituation og bygger bro mellem teori og praksis. Forløbet består af følgende 4 sammenhængende moduler:

Modul 1: Projektstart
Modul 2: Teamudvikling og ledelse
Modul 3: Projektgennemførelse
Modul 4: Projektafslutning og læring

Grundlæggende projektledelse består af tre fag:

 • projektledelse
 • ledelse af forandringsprocesser
 • ledelse af teams/produktionsgrupper
På forløbet om projektledelse lærer du: 
 • at varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter
 • at definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål
 • at identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer

På ledelse af forandringsprocesser lærer du: 

 • i ledelsessituationen at diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.
 • at få kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer kreative og dynamiske forandringsprocesser.
 • hvordan du bliver bevidst  om krav til lederrollen i et procesudviklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner.

På ledelse af teams/produktionsgrupper lærer du: 

 • at varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter
 • at definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.
 • at identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor fuld pris for at tage projektlederuddannelsen.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk