DI_indgang_business_tre_taler.jpg
 • København
 • 6 dage
 • 1.116 kr. / 3.298 kr.

Grundlæggende projektledelse

Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig. Projektlederuddannelsen er et 6-dages kursus i projektledelse, der er opbygget af 2 moduler af 3 dages varighed. Tilmeld dig førstkommende projektlederkursus her til højre eller find andre datoer længere nede.

AMU-nr

43572, 49445

Mål for projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen gennemføres på udvalgte uddannelsesinstitutioner, der har et specielt godt fagligt miljø omkring projektledelse. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Derfor er der offentligt tilskud til vores kursus i projektledelse. Det betyder, at der kun skal betales et mindre deltagergebyr.

Målgruppe Kurset henvender sig til projektledere eller dig der gerne vil lære at projektlede

25. november 2020

Start- og slutdato: 25. november 2020 - 17. december 2020
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 12. november 2020 kl. 12:00
Læs mere

49445 Projektledelse                                                                                                 

25.11.20         onsdag           08.10-15.30                                              

26.11.20         torsdag           08.10-15.30                                                                     

27.11.20         fredag            08.10-15.30                         

 

43572 Ledelse af forandringsprocesser                                                                    

15.12.20         tirsdag            08.10-15.30                                              

16.12.20         onsdag           08.10-15.30                                                                     

17.12.20         torsdag           08.10-15.30                         

 

 

6 dage

Forbehold for ændringer

 

Praktiske oplysninger

Grundlæggende projektledelse består af 2 fag:

 • projektledelse
 • ledelse af forandringsprocesser
På forløbet om projektledelse lærer du: 
 • at varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau. 
 • at identificere din egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.
 • at sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.
 • at håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.
 • at varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter. 

På ledelse af forandringsprocesser lærer du: 

 • i ledelsessituationen at diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.
 • at få kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer kreative og dynamiske forandringsprocesser.
 • hvordan du bliver bevidst  om krav til lederrollen i et procesudviklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor fuld pris for at tage projektlederuddannelsen.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk