Niels_Brock_Lederakademiet_1633-kopi.jpg
  • København
  • 3 dage
  • 564 kr. / 1.675 kr.

Ledelse af teams / produktionsgrupper

På kurset i ledelse af teams lærer du om forskellige teknikker til at udvikle og fremme samspillet i teams samt at organisere og sammensætte forskellige grupper ud fra dine medarbejderes forudsætninger og gruppens formål.

AMU-nr

43573

Mål med kurset

Efter kurset kan du organisere og lede produktionsteams på det operationelle niveau, herunder ved du hvordan du skal tilpasse lederstil i forhold til teamets formål og udviklingstrin. Du lærer at organisere og sammensætte forskellige grupper ud fra deltagernes forudsætninger, gruppernes formål og beslutningskompetence samt afdække og anvende relevant lederstil ud fra gruppens aktuelle udviklingstrin. Du lærer forskellige teknikker til at udvikle og fremme samspillet i grupper. I kursusforløbet indgår: - organisering og sammensætning af grupper ud fra aktuelle behov og opgaver - tilpasning af lederstil til gruppers forskellige udviklingstrin og beslutningskompetence - analyse af gruppers udviklingsbehov - anvendelse af forskellige ledelsesteknikker til at udvikle og fremme samspillet i grupper.

Målgruppe Kurset retter sig mod ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk