Niels_Brock_Lederakademiet_1633-kopi.jpg
  • København
  • 3 dage
  • 570 kr. / 1.690 kr.

Teamlederkursus

Som teamleder skal du kunne sammensætte et stærkt hold, skabe gode rammer for samarbejde og udvikling, kunne koordinere opgaver og skabe et arbejdsmiljø og en kultur, hvor dine ansatte trives og leverer gode resultater. Det er ingen let opgave.

På vores kursus i teamledelse kan du styrke din lederrolle og bliver en bedre teamleder. Vi kigger nærmere på dine forskellige opgaver og giver dig brugbare værktøjer til at håndtere de daglige udfordringer, du møder som teamleder. Du lærer også, hvordan man sammensætter et team, hvor den enkelte trives og udvikler sig, samtidig med, at I som hold når jeres målsætninger.

Læs mere om teamlederkurset, og tilmeld dig allerede i dag.

Mål med kursus i teamledelse

Efter vores teamlederkursus kan du organisere og lede produktionsteams på det operationelle niveau, og du ved, hvordan du skal tilpasse lederstil i forhold til teamets formål og udviklingstrin. I kursusforløbet for teamledelse indgår:

  • organisering og sammensætning af teams ud fra aktuelle behov og opgaver
  • tilpasning af lederstil til teams forskellige udviklingstrin og beslutningskompetence
  • analyse af gruppers udviklingsbehov
  • anvendelse af forskellige ledelsesteknikker til at udvikle og fremme samspillet i teams.

Målgruppe Kurset i teamledelse retter sig mod ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Start 14. marts 2022

Start- og slutdato: 14. marts 2022 - 17. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet Grl. projektleder

Start 13. juni 2022

Start- og slutdato: 13. juni 2022 - 19. august 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Undervisning den

13.06+14.06.2022

19.08.2022

Kurset har undervisning sammen med forløbet Grl. projektleder

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset fra Niels Brocks teamlederkursus giver dig brugbare værktøjer og et solidt fagligt fundament, som styrker dig i det daglige arbejde som teamleder. Arbejder du ikke som teamleder i dag eller har taget du kurset som forberedelse til, at du skal indtræde i en teamlederstilling, så kan du bruge kursusbeviset som dokumentation for, at du kan varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, kurset i teamledelse retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning på kurset i teamledelse foregår i tidsrummet 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til teamlederkurset.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk