Niels_Brock_Lederakademiet_0904-kopi.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 380 kr. / 1.203 kr.

Kursus i konflikthåndtering og vanskelige samtale

Er du leder, har medarbejderansvar eller arbejder du med HR? Mangler du redskaber og metoder til at håndtere konflikter og svære samtaler på din arbejdsplads? Så er dette konflikthåndteringskursus lige noget for dig.

Konflikthåndteringskurset sætter fokus på de situationer, hvor du som leder skal tage en vanskelig samtale med eller formidle et svært budskab til en medarbejder eller kollega. På kurset i konflikthåndtering og vanskelige samtaler får du indsigt i de psykologiske processer, der kan ligge bag en konflikt eller et problem, og du bliver undervist i en række værktøjer og konkrete redskaber, som du i din ledelsesfunktion kan bruge i din hverdag til at forebygge, nedtrappe og løse konflikter.

Dette konflikthåndteringskursus kan også tages som en del af grundlæggende lederuddannelse. Læs mere om kurset, tilmelding og andre praktiske informationer herunder.

Mål med kurset

Efter vores konflikthåndteringskursus vil du have en større forståelse for din egen ledelsesfunktion, og hvordan du kan bidrage til at løse konflikter. Du vil kunne afdække problemstillingen i en konflikt og gennemføre udfordrende samtaler. Kurset indgår også i forløbet grundlæggende lederuddannelse som du kan læse mere om her. 

Målgruppe Kurset i konflikthåndtering og vanskelige samtaler er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Start 28. april 2022

Start- og slutdato: 28. april 2022 - 29. april 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk