Niels_Brock_Lederakademiet_1571-kopi.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.203 kr.

Lederens rekrutteringsprocesser og -værktøjer

I mange brancher er der kamp om de dygtige medarbejdere og som virksomhed kan det være svært at skille sig ud i rekrutteringsprocessen. Men der er god grund til at arbejde med virksomhedens rekruttering det kan nemlig både give jer flere og bedre kandidater til jeres ubesatte stillinger og være med til at sikre virksomhedens omdømme udadtil.

På kurset får du konkrete redskaber, som du straks kan anvende i din virksomhed. Du får blandt andet kendskab til rekrutteringssystemer, der kan sætte rammen om din virksomheds rekrutteringsprocesser, og lærer om brugbare rekrutteringsværktøjer samt etisk forsvarlig håndtering af ansøgninger. Vores kursus er målrettet ledere og øvrige professionelle, der ikke sidder i en decideret HR-afdeling, men som arbejder med – eller har ansvaret for – rekruttering af nye medarbejdere i virksomheden.  

 

Mål med kurset

Efter kurset i lederens rekrutteringsprocesser og -værktøjer kan du anvende relevante metoder til at tiltrække og rekruttere medarbejdere. Du har lært om nye, brugbare rekrutteringsværktøjer, som du kan bruge med henblik på at sikre, at virksomheden ikke mangler kompetent arbejdskraft – både på kort og lang sigt. Derudover bliver du klogere på, hvordan man håndterer ansøgere og ansøgninger på en etisk forsvarlig måde, der ikke sætter virksomhedens omdømme på spil.

Målgruppe Deltagerne er ledere i private og offentlige virksomheder, hvor rekrutteringsopgaven er en sekundær, men vigtig jobfunktion.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset fra vores kursus i lederens rekrutteringsprocesser- og værktøjer, giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk