Niels_Brock_Lederakademiet_1340.jpg
  • København
  • 1 dag
  • 190 kr. / 717 kr.

Kursus i stresshåndtering på arbejdspladsen

Stress rammer en stor del af den danske befolkning og hver fjerde sygemelding laves på grund af et dårligt arbejdsmiljø. Som leder bærer du et stort ansvar for, at dine medarbejdere trives og ikke er – eller føler sig – overbebyrdede. På vores kursus i stresshåndtering lærer du at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø, der booster trivslen på arbejdspladsen og derved mindsker risikoen for stress. På vores stresshåndteringskursus lærer du også at identificere og håndtere stress på arbejdspladsen – viden og kompetencer som både kommer dig, dine medarbejdere og din arbejdsplads til gode.

Få mere information om Niels Brocks stresshåndteringskursus nedenfor og tilmeld dig i dag.

Mål med kurset i stresshåndtering

Målet med stresshåndteringskurset er, at du, med den indsigt du får i symptomer på stress og nedslidning, kan igangsætte handlinger, der forebygger stressrelaterede sygdomme i din virksomhed, og på den måde opnår klare forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. Derudover kan du efter kurset anvende relevant viden, lovgivning og vejledning om psykisk arbejdsmiljø og stress og omsætte denne viden til handlinger og initiativer, der ligeledes forebygger stress og nedslidning på arbejdspladsen.

Målgruppe Kurset i stresshåndtering på arbejdspladsen retter sig mod AMU-målgruppen: Ledere i virksomheder med en aktiv arbejdsmiljøpolitik.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk