DI_kontor_dreng_kigger.jpg
  • København
  • 1 dag
  • 190 kr. / 717 kr.

Kursus i organisationsstruktur

Organisationens struktur har stor betydning for, hvilken kultur der er på arbejdspladsen, hvor godt I samarbejder og hvilke resultater, I skaber. På kurset i organisationsstruktur kigger vi nærmere på organisationens strukturelle opbygning og hvordan, det påvirker virksomheden. Du bliver undervist i fordele og ulemper ved forskellige organisationstyper og lærer at koble teorier og modeller til praksis, så du kan være med til at analysere og træffe kvalificerede beslutninger omkring jeres virksomhedsstruktur. Læs mere om kurset i organisationsstruktur herunder.

Mål med kurset

Efter kurset i organisationsstruktur er du i stand til at medvirke til at designe og tilpasse organisationens struktur i overensstemmelse med organisationens mål og strategier, med specielt henblik på virksomhedens administrative funktion, herunder din egen jobfunktion. Du får et unikt indblik i, hvad virksomhedsstrukturen betyder for, hvordan arbejdspladsen fungerer og om I, i fællesskab når jeres mål.

Målgruppe Kurset i organisationsstruktur er henvendt til medarbejdere med administrative opgaver som enten hoved- eller bibeskæftigelse.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset fra vores kursus i organisationsstruktur giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

På kurset i organisationsstruktur foregår den daglige undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk