DI_indgang_business_dreng_pige_taler.jpg
  • København
  • 3 dage
  • 564 kr. / 1.675 kr.

Projektledelse

På kurset lærer du at varetage projektlederrollen og får kendskab til de ledelsesopgaver, der særskilt skal varetages i projekter, herunder at sikre motivation, engagement og fremdrift i projektgruppen samt opnår kendskab til de faldgruber og konflikter, der kan opstå undervejs i et projekt og metoder til at undgå disse.

AMU-nr

49445

Mål med projektlederkurset

Efter et projektlederkursus på Niels Brock kan du varetage projektlederrollen. Du har fået kendskab til de ledelsesopgaver, der særskilt skal varetages i projekter, herunder at sikre motivation, engagement og fremdrift i projektgruppen. Derudover har du opnået kendskab til de faldgruber og konflikter, der kan opstå undervejs i et projekt samt metoder til at undgå disse.

Målgruppe Vores projektlederkursus henvender sig til dig der har projektansvar og/eller arbejder som projektleder.

Start 18. november 2020

Start- og slutdato: 18. november 2020 - 20. november 2020
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020 kl. 12:00

Start 16. december 2020

Start- og slutdato: 16. december 2020 - 18. december 2020
Tilmeldingsfrist: 29. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

På vores projektlederkursus foregår den daglige undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk