DI_indgang_business_drenge.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 376 kr. / 1.194 kr.

Samarbejde i grupper i virksomheden

På kurset lærer du at rette fokus på din egen arbejdsindsats i en projektgruppe med udgangspunkt i en konkret situation fra din virksomhed. Du lærer at tilpasse din arbejdsindsats således, at den er med til at sikre sammenhæng mellem gruppens og virksomhedens mål. 

AMU-nr

45983

Mål med kurset

Efter kurset har du lært aktivt at indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejdet i virksomheden. Du vil desuden også bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø. 

Målgruppe Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.

Start 8. oktober 2020

Start- og slutdato: 8. oktober 2020 - 9. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 27. september 2020 kl. 12:00

Start 26. november 2020

Start- og slutdato: 26. november 2020 - 27. november 2020
Tilmeldingsfrist: 15. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver dig mulighed for at varetage en jobfunktioner i en virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk