NielsBrock_7232.jpg
  • København
  • 4 dage
  • 620 kr. / 2.345 kr.

HR specialisering for ledere

På dette kursus lærer du at anvende relevante redskaber til fastlæggelse af din virksomheds behov for kompetenceudvikling. Kurset er for dig der har brug for at kunne identificere de udviklingsbehov der eksisterer på operativt niveau og fastlægge aktiviteter der indfrier kompetencebehovet - enten gennem eksterne eller interne læringsaktiviteter, som f.eks. kursusgennemførelse, vidensdeling, sidemandsoplæring, jobbytte mv.

AMU-nr

40653, 49444

Mål med kurset

Når modulet er gennemført kan du fastlægge afdelingens/virksomhedens kompetenceudviklingsbehov og udarbejde handlingsplaner for de aktiviteter der skal gennemføres for at de nødvendige kompetencer opnås. 

 

 

Målgruppe Kurset retter sig mod ledere med nogen ledererfaring, både ufaglærte, faglærte og funktionærer, som er ansat i både private og offentlige virksomheder

12. november 2020

Start- og slutdato: 12. november 2020 - 17. december 2020
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 1. november 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1                                                                                                                    

40653 Lederens rekrutteringsværktøjer                                                  

12.11.20        torsdag          08.10-15.30                                                                         

13.11.20        fredag            08.10-15.30                                                                          

 

Modul 2                                                                                                    
49444 Lederens redskaber til kompetenceudvikling                                

16.12.20        onsdag          08.10-15.30                                                                         

17.12.20        torsdag          08.10-15.30

 

 

4 dage forbehold for ændringer

Praktiske oplysninger

Kurset indeholder følgende to moduler: 

Modul 1: Lederens rekrutteringsværktøjer

På dette modul lærer du om at tiltrække og rekruttere medarbejdere under hensyntagen til virksomhedens profil og omdømme og på både kort og langt sigt. Du får styr på hvordan du sikrer en etisk og juridisk forsvarlig håndtering af ansøgninger og ansøgere, og du kan anvende relevante metoder og værktøjer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

 
Udbytte: Når modulet er gennemført kan du kan anvende relevante metoder og værktøjer til rekruttering af nye medarbejdere på en etisk forsvarlig måde.

Modul 2: Lederens redskaber til kompetenceudvikling

Medarbejdernes kompetencer er centrale for virksomheders evne til at levere den kvalitet som kunderne – både interne som eksterne – efterspørger i alle leveranceforhold. Og da det er en foranderlig størrelse er det nødvendigt at sikre, at medarbejderne løbende får opdateret deres kompetencer.

Derfor fokuserer dette modul på hvordan du kan anvende relevante redskaber til identificere og fastlægge virksomhedens behov for kompetenceudvikling på det operative driftsniveau, og endvidere fastlægge aktiviteter der indfrier kompetencebehovet; for eksempel kurser, vidensdeling, sidemandsoplæring, jobbytte o.s.v. Hertil kommer også redskaber til at identificere potentielle leverandører.

Udbytte

Når modulet er gennemført kan du anvende relevante redskaber til identificere og fastlægge virksomhedens behov for kompetenceudvikling.

Undervisningen foregår i tidsrummet 8.10-15.30 i Niels Brocks Kursusafdeling ved Vesterport station på H. C. Andersens Boulevard 2

Niels Brock kursuscenter tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kurset koster 620 kr hvis du tilhører AMU-målgruppen.

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor fuld pris for at tage den grundlæggende lederuddannelse.

VEU løntabsgodtgørelse

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen. Info om VEU: Klik her

Er du ledig

Skal du rekvirere en AR237-tilmeldingsblanket? Send en mail til: kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.