NielsBrock_7072.jpg
  • København
  • 4 dage
  • 496 kr. / 2.125 kr.

Økonomi og databehandling for ledere

På dette kursus får du på fire dage en grundlæggende indføring i de økonomiske værktøjer, som du som leder bør beherske. Du lærer bla. at bruge budgettet som ledelsesværktøj, kende forskel på de forskellige budgettyper inden for eget arbejdsområde og formidle relevant budgetinformation til dine medarbejdere og andre interessenter. 

AMU-nr

49446

Mål med kurset

Efter kurset har du fået en forståelse for sammenhængen mellem budgettet og det faktiske regnskab, samt din virksomheds økonomi og forretningsudvikling. Du kan på et operativt niveau anvende budgettet som et styringsredskab i dit ansvarsområde. Du kan læse og finde relevante oplysninger i et årsregnskab og bruge disse i dine operationelle beslutninger. Du kan formidle relevante dele af årsregnskabet til medarbejdere og andre interessenter.Du kan opstille og anvende relevante nøgletal og KPI'er på grundlag af oplysninger i et årsregnskab og anden intern tilgængelig data. Du kan ved forståelsen af nøgletallene anvende disse til en bedre forståelse for virksomhedens økonomi og til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau. Du kan formidle relevante nøgletal og data som styringsredskab til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

 

Målgruppe Hvis du ikke eller i kun begrænset udstrækning har arbejdet med økonomi i din virksomhed, men gerne vil afstive din ledelsesmæssige pondus og platform er dette kursus noget for dig.

26. oktober

Start- og slutdato: 26. oktober 2020 - 29. oktober 2020
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Kurset indeholder følgende moduler

På dette kursus får du på fire dage en grundlæggende indføring i de økonomiske værktøjer, som en leder bør beherske.

Budget (1 dag)

Du introduceres til hvordan budgetter kan anvendes som styrings- og ledelsesredskab, både af virksomheden i forhold til dig og dig i forhold til dit område og dine medarbejdere.

Årsregnskab (1 dag)

Her er der fokus på at identificere relevant ledelsesinformation i et årsregnskab og at beslutte ud fra disse informationer. Og det afklares hvordan informationer og beslutninger bedst formidles til medarbejderne.

Nøgletal og kalkulationer (2 dage)

Du lærer at foretage enkle nøgletalsberegninger, som du kan anvende, når du skal træffe fremadrettede beslutninger om din afdelings udvikling. Du lærer også at opstille mål (KPI’ere) og handleplaner for hvordan målene skal nås, og endelig hvordan du foretager opfølgning på og formidler målene til dine medarbejdere.

Udbytte

Efter kurset har du en grundlæggende indsigt i sammenhængen mellem budgetter og regnskaber. Du er i stand til at identificere relevante data i regnskaberne og anvende enkle nøgletalsberegninger, så du kan træffe bedre ledelses beslutninger.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kurset koster 496 kr hvis du tilhører AMU-målgruppen.

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor fuld pris for at tage kurset.

VEU løntabsgodtgørelse

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen. Info om VEU: Klik her

Er du ledig

Skal du rekvirere en AR237-tilmeldingsblanket? Send en mail til: kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.