Niels_Brock_Lederakademiet_1597-kopi.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 376 kr. / 1.256 kr.

Kursus i teambuilding for selvstyrende grupper

Arbejder du med eller i selvstyrende grupper? Eller måske med strategisk selvledelse? Så er dette kursus noget for dig.

På kurset i teambuilding for selvstyrende grupper ser vi på gruppedynamikker og dykker ned i, hvordan strategisk selvledelse kan være med til at styrke teamets performance. Du stifter bekendtskab med nye lærings- og teamrollemodeller og får redskaber, der øger din forståelse for gruppemedlemmers roller og forskelligheder. Kurset giver dig en uvurderlig indsigt, som skaber grobund for at etablere stærke og værdifulde samarbejder i organisationen.

Læs mere om kurset i selvstyrende grupper nedenfor og tilmeld dig nu.

AMU-nr

45365

Mål med kurset i teambuilding for selvstyrende grupper

Efter kurset kan du, på baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, definere forbedringsområder og arbejde med strategisk selvledelse i en gruppe og derved øge gruppens kompetencer til at løse opgaver og nå mål.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver dig mulighed for at varetage en jobfunktion i en virksomhed/organisation, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, som arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kontorleder
Henriette Friis Kontorleder

Telefon: 33 41 95 14 E-mail: hgu@brock.dk