DI_kontor_dreng_kigger.jpg
  • København
  • 8 dage
  • 1.392 kr. / 4.813 kr.

Videregående lederuddannelse

De bedste ledere er dem, som løbende udfordrer sig selv og investerer i at lære nyt - og det er netop det du kan på vores forløb i videregående ledelse. Uddannelsen løber over 8-9 lærerige dage og er målrettet ledere, der ønsker at tage det næste skridt i deres udvikling og som allerede har gennemført den grundlæggende lederuddannelse.

På uddannelsen beskæftiger vi os blandt andet med emner som anerkendende ledelse, coaching og stresshåndtering, men der er også sat godt tid af til at opbygge et stærkt netværk og sparre med ledere fra andre brancher og organisationer.

AMU-nr

42833, 49659, 44633, 49442

Om forløbet

Videregående lederuddannelse er en fortsættelse af vores andet kursus grundlæggende lederuddannelse og her sættes fokus på lederegenskaber og – kompetencer som kan hjælpe dig med at blive en god leder og praktisere god ledelse i din virksomhed. God ledelse kan være mange ting og de færdigheder, der efterspørges hos ledere, bliver flere og flere. På denne videreuddannelse i ledelse tilegner du dig nye lederkompetencer indenfor anerkendende ledelse, coaching, stresshåndtering og distanceledelse. Det skaber et godt fundament for dig som leder og som ligger i god tråd med det første forløb. 

Målgruppe Du bør som minimum have gennemført kurset i grundlæggende ledelse for at deltage på dette kursus.

Start 07. marts 2022

Start- og slutdato: 7. marts 2022 - 4. maj 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Modul 1                                                                                                                                              

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress              

07.03.22            mandag            08.10-15.30                            

08.03.22            tirsdag               08.10-15.30                                                                                          

09.03.22            onsdag              08.10-15.30                                                                

 

Modul 2                                                                                                                    
49659 Ledelse på afstand                                                                                                                

04.04.22            mandag            08.10-15.30                                       

05.04.22            tirsdag               08.10-15.30                                       

                                                                                                  

 

Modul 3                                                                                                                                                   

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                                                           

02.05.22            mandag            08.10-15.30                                                                                          

03.05.22            tirsdag               08.10-15.30                                                                                          

04.05.22            onsdag              08.10-15.30                                                                                          

 

 

8 dage forbehold for ændringer

 

Start 16. maj 2022

Start- og slutdato: 16. maj 2022 - 17. august 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Modul 1                                                                                                                                              

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress                                       

16.05.22            mandag            08.10-15.30                            

17.05.22            tirsdag               08.10-15.30                                                                                          

18.05.22            onsdag              08.10-15.30                                                                

 

Modul 2                                                                                                                    
49659 Ledelse på afstand                                                                                                                

13.06.22            mandag            08.10-15.30                                       

14.06.22            tirsdag               08.10-15.30                                                                 

                                                  

 

Modul 3                                                                                                                                                   

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                                                           

15.08.22            mandag            08.10-15.30                                                                                          

16.08.22            tirsdag               08.10-15.30                                                                                          

17.08.22            onsdag              08.10-15.30                                                                                          

 

 

8 dage forbehold for ændringer

 

 

 

Kursusindhold

Modul 1 - 2 dage

Anerkendende ledelse

Modul 2 - 2 dage

Ledelse på afstand

Modul 3 - 1 dag

Lederens værktøjer til at forebygge stress

Modul 4 - 3 dage

Coaching som ledelsesværktøj

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30.

Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Der udstedes kursusbevis efter gældende regler for Arbejdsmarkedsuddannelserne. Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser, kan du finde dem på www.efteruddannelse.dk

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk