DI_kontor_dreng_kigger.jpg
  • København
  • 9 dage
  • 1.582 kr. / 5.285 kr.

Videregående lederuddannelse

De bedste ledere er dem, som løbende udfordrer sig selv og investerer i at lære nyt - og det er netop det du kan på vores forløb i videregående ledelse. Uddannelsen løber over 9 lærerige dage og er målrettet ledere, der ønsker at tage det næste skridt i deres udvikling og som allerede har gennemført den grundlæggende lederuddannelse.

På uddannelsen beskæftiger vi os blandt andet med emner som distanceledelse, forhandlingsteknik, økonomistyring og rekruttering, men der er også sat godt tid af til at opbygge et stærkt netværk og sparre med ledere fra andre brancher og organisationer.

AMU-nr

42833, 43575, 44633, 49442

Om forløbet

Videregående lederuddannelse er en fortsættelse af vores andet kursus grundlæggende lederuddannelse og her sættes fokus på lederegenskaber og – kompetencer som kan hjælpe dig med at blive en god leder og praktisere god ledelse i din virksomhed. God ledelse kan være mange ting og de færdigheder, der efterspørges hos ledere, bliver flere og flere. På denne videreuddannelse i ledelse tilegner du dig nye lederkompetencer indenfor anerkendende ledelse, rekruttering, forhandlingsteknik og talentudvikling. Det skaber et godt fundament for dig som leder og som ligger i god tråd med det første forløb. Kurset udbydes både på engelsk og som AMU kursus, hvis du tilhører målgruppen. Læs mere under praktiske oplysninger. 

Målgruppe Du bør som minimum have gennemført kurset i grundlæggende ledelse for at deltage på dette kursus.

Start 15. marts 2021

Start- og slutdato: 15. marts 2021 - 12. maj 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Dato              Ugedag         Tidspunkt       Lokale på HCA                                           h20auvlu1131

 

Modul 1                                                                                                                     

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress   

15.03.21       mandag         08.10-15.30                    

16.03.21       tirsdag           08.10-15.30                                                                    

17.03.21       onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 2                                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                         

12.04.21       mandag         08.10-15.30                    

13.04.21       tirsdag           08.10-15.30                                                                    

14.04.21       onsdag          08.10-15.30                                                                    

 

Modul 3                                                                                                                     

44633 Coaching som ledelsesværktøj                     

10.05.21       mandag         08.10-15.30                                                                    

11.05.21       tirsdag           08.10-15.30                                                                    

12.05.21       onsdag          08.10-15.30                                                                    

 

 

9 dage forbehold for ændringer

Start 17. maj 2021

Start- og slutdato: 17. maj 2021 - 18. august 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Dato              Ugedag         Tidspunkt       Lokale på HCA                                           h20auvlu1151

 

Modul 1                                                                                                                     

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress   

17.05.21       mandag         08.10-15.30                    

18.05.21       tirsdag           08.10-15.30                                                                    

19.05.21       onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 2                                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                         

14.06.21       mandag         08.10-15.30                              

15.06.21       tirsdag           08.10-15.30                              

16.06.21       onsdag          08.10-15.30                                                                    

 

Modul 3                                                                                                                     

44633 Coaching som ledelsesværktøj                     

16.08.21       mandag         08.10-15.30                                                                    

17.08.21       tirsdag           08.10-15.30                                                                    

18.08.21       onsdag          08.10-15.30                                                                    

 

 

9 dage forbehold for ændringer

Start 23. august 2021

Start- og slutdato: 23. august 2021 - 13. oktober 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Modul 1                                                                                                                     

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress   

23.08.21       mandag         08.10-15.30                     HCA

24.08.21       tirsdag           08.10-15.30                     HCA                                        

25.08.21       onsdag          08.10-15.30                     HCA                                       

 

Modul 2                                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                                                                        

13.09.21       mandag         08.10-15.30                     HCA

14.09.21       tirsdag           08.10-15.30                     HCA                                       

15.09.21       onsdag          08.10-15.30                     HCA                                       

 

Modul 3                                                                                                                     

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                                     

11.10.21       mandag         08.10-15.30                     HCA                                        

12.10.21       tirsdag           08.10-15.30                     HCA                                       

13.10.21        onsdag          08.10-15.30   HCA              

Start 6. oktober 2021

Start- og slutdato: 6. oktober 2021 - 2. december 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Modul 1                                                                                                                     

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress   

06.10.21       onsdag          08.10-15.30                     HCA

07.10.21       torsdag          08.10-15.30                     HCA                                        

08.10.21       fredag           08.10-15.30                     HCA                                       

 

Modul 2                                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                                                                        

03.11.21       onsdag          08.10-15.30                     HCA

04.11.21       torsdag          08.10-15.30                     HCA                                       

05.11.21       fredag           08.10-15.30                     HCA                                        

 

Modul 3                                                                                                                     

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                                     

30.11.21       tirsdag           08.10-15.30                     HCA                                        

01.12.21       onsdag          08.10-15.30                     HCA                                       

02.12.21       torsdag          08.10-15.30                     HCA                                       

 

Kursusindhold

Modul 1 - 2 dage

Anerkendende ledelse

Modul 2 - 3 dage

Lederens forhandlingsteknik

Modul 3 - 2 dage

Lederens værktøjer til at forebygge stress

Modul 4 - 3 dage

Coaching som ledelsesværktøj

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30.

Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Der udstedes kursusbevis efter gældende regler for Arbejdsmarkedsuddannelserne. Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser, kan du finde dem på www.efteruddannelse.dk

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk