Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.194 kr.

Anvendelse af periodisk beregning og registrering

Regnskab 2

På dette kursus arbejder du med bogføring af løn, afskrivninger og køb og salgs af anlægsaktiver. Du lærer at lave digitale afregninger til SKAT m.fl.

AMU-nr

47382

Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • anvende periodisk beregning og registrering i forbindelse med løn, afskrivninger og salg af inventar
  • opbygge en lønseddel og bogføre løn
  • lave digitale afregninger til SKAT m.fl
  • beregne og bogføre både lineære afskrivninger og saldoafskrivninger
  • lave beregninger af tab eller fortjeneste ved køb/salg samt bogføre posterne

Desuden får du kendskab til lovgivningen omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver.

Målgruppe Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

Start 22. oktober 2020

Start- og slutdato: 22. oktober 2020 - 23. oktober 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2, København K
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020 kl. 12:00

Start 11. november 2020

Start- og slutdato: 11. november 2020 - 12. november 2020
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2, Kbh K

Start 10. december 2020

Start- og slutdato: 10. december 2020 - 11. december 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2, København K

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk