Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
  • København
  • 1 dag
  • 188 kr. / 712 kr.

Anvendelse af Pivot-tabeller

Excel

På kurset Anvendelse af Pivot-tabeller I Excel lærer du at strukturere og analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller i Excel – det kan være statistikker, interaktive rapporter og analyser af data fra fx. et økonomiprogram. Kurset kan tages som fjernundervisning eller i København. 

AMU-nr

40754

Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • strukturere og analysere store datamængder ved hjælp af Excel pivot-tabeller
  • præsentere data ved hjælp af diagrammer

Målgruppe Kurset er for dig, der arbejder med administrative opgaver, og som dagligt eller regelmæssigt bruger it som arbejdsfunktion.

Start 22. oktober 2020

Start- og slutdato: 22. oktober 2020 - 22. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 28. september 2020 kl. 12:00

Start 3. december 2020

Start- og slutdato: 3. december 2020 - 3. december 2020
Tilmeldingsfrist: 9. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Et AMU-uddannelsesbevis giver dig mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod. Det er også muligt at få meritoverført kurset ved optagelse på en række erhvervsuddannelser. I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Den daglige undervisning er i tidsrummet 08.10-15.30. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere, som tilhører AMU-målgruppen, ydes tilskud til uddannelsen.

AMU-målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk