Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
  • København
  • 1 dag
  • 190 kr. / 717 kr.

Anvendelse af Pivot-tabeller

På kurset anvendelse af pivot-tabeller lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller – det kan være statistikker, interaktive rapporter og analyser af data fra et økonomiprogram. 

Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • strukturere og analysere store datamængder ved hjælp af Excel pivot-tabeller
  • præsentere data ved hjælp af diagrammer

Målgruppe Kurset er for dig, der arbejder med administrative opgaver, og som dagligt eller regelmæssigt bruger it som arbejdsfunktion.

Start 17. december 2021

Start- og slutdato: 17. december 2021 - 17. december 2021
Sted: HCA 2

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

Et AMU-uddannelsesbevis giver dig mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod. Det er også muligt at få meritoverført kurset ved optagelse på en række erhvervsuddannelser. I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere, som tilhører AMU-målgruppen, ydes tilskud til uddannelsen.

AMU-målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Den daglige undervisning er i tidsrummet 08.10-15.30. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk