NielsBrock_7072.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 376 kr. / 1.194 kr.

Excel for begyndere - Lær at lave enkle beregninger i Excel

Excel 1

Excel er et uundværligt redskab, hvis man arbejder med data - og det er ikke svært at lære at arbejde med regneark.

På vores 2-dages kursus i Excel for begyndere, lærer du at oprette og formatere et regneark, bruge enkle formler og beregninger samt sortere og filtrere dine data - alt sammen viden, som kan gøre det lettere at klare det daglige arbejde med fx kunde- eller prislister, regnskaber eller lageroptegnelser.

AMU-nr

47218

NielsBrock_7072.jpg
Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • oprette nye og redigere eksisterende regneark
  • oprette enkle formler
  • formatere et regneark
  • sortere og filtrere data
  • definere sideopsætning til udskrivning

Målgruppe Kurset er for dig, der tidligere har gennemført en erhvervsuddannelse, men som ønsker at lære at bruge Excel.

Start 22. oktober 2020

Start- og slutdato: 22. oktober 2020 - 23. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020 kl. 12:00

Start 11. november 2020

Start- og slutdato: 11. november 2020 - 12. november 2020
Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2020 kl. 12:00

Start 10. december 2020

Start- og slutdato: 10. december 2020 - 11. december 2020
Tilmeldingsfrist: 27. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

 

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk