Niels_Brock_Voksen1672.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.194 kr.

Behandling af insolvensskifte

På regnskabskurset i Behandling af insolventsskiftelærer du at forberede og i samarbejde med advokaten ekspedere almindeligt forekommende dokumenter i forbindelse med behandling af betalingsstandsninger, konkursboer og tvangsakkorder.

AMU-nr

45844

Mål med kurset

Efter kurset er du i stand til at forberede og i samarbejde med advokaten ekspedere almindeligt forekommende dokumenter i forbindelse med behandling af betalingsstandsninger, konkursboer og tvangsakkorder.

Målgruppe Målgruppen er primært uddannede advokatsekretærer, der har fået nye arbejdsområder og derfor har brug for indsigt i det nye område, og advokatsekretærer der i forvejen arbejder med området men som har brug for en brush up. Derudover henvender uddannelsen sig også til personer der ikke er advokatsekretæruddannede, men har brug for specifikke moduler inden for området til at understøtte deres primære arbejdsfunktion.

Praktiske oplysninger

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kontorleder
Henriette Friis Kontorleder

Telefon: 33 41 95 14 E-mail: hgu@brock.dk