Niels_Brock_Voksen1922.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.203 kr.

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Regnskab 1

På kurset Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport lærer du at registrere bilag til finansbogholderiet og lave en kasserapport.

AMU-nr

47381

Niels_Brock_Voksen1922.jpg
Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • registrere daglige forekommende bilag, der vedrører køb, salg og omkostninger
  • lave en kasserapport med udregninger, postering, kassedifference og afstemning
  • beregne og registrere moms
  • afslutte et momsregnskab med digital indberetning og betaling til SKAT

Målgruppe Kurset er for dig, der er faglært eller ufaglært med lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring.

Start 28. april 2021

Start- og slutdato: 28. april 2021 - 29. april 2021
Sted: HCA 2

Start 6. september 2021

Start- og slutdato: 6. september 2021 - 7. september 2021
Sted: HCA 2

Start 24. november 2021

Start- og slutdato: 24. november 2021 - 25. november 2021
Sted: HCA 2

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk