Niels_Brock_Voksen2011 2.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.203 kr.

Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

Regnskab 1 + 2

På økonomikurset Daglig registrering i et økonomistyringsprogram lærer du om finansdelen i et økonomistyringsprogram. Vi fokuserer på datoer og teksters betydning for informationsniveauet i de udskrifter, du selv bruger eller giver til andre. Du bliver også skarp på at registrere i økonomistyringsprogrammets kassekladde.

Niels_Brock_Voksen2011 2.jpg
Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • lave de daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet
  • lave registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort
  • kende og søge på hjemmesider om regnskabslove, så du også fremover kan holde dig ajour med ændringer på området

Målgruppe Kurset er for dig, der er administrativ medarbejder med lidt regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Du varetager registrering og bogføring af daglige bilag.


Start 17. februar 2022

Start- og slutdato: 17. februar 2022 - 18. februar 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Start 19. april 2022

Start- og slutdato: 19. april 2022 - 20. april 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Start 13. juni 2022

Start- og slutdato: 13. juni 2022 - 14. juni 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk