DI_indgang_business_pige_dreng_voksen.jpg
 • København
 • 2 dage
 • 252 kr. / 1.194 kr.

Debitorstyring

På dette kursus lærer du at varetage den samlede debitorstyring i en virksomhed. Du får også kendskab til mulighederne for inddrivelse af tilgodehavender og kan registrere eventuelle tab på debitorer.

AMU-nr

45964

Mål med kurset

Efter kurset kan du:

 • varetage den samlede debitorstyring i virksomheden
 • lave løbende kreditvurdering
 • vurdere regnskaber af nye såvel som eksisterende kunder
 • bruge de relevante funktioner i et elektronisk bogføringssystem
 • opstille en debitorpolitik for virksomheden
 • opstille optimale betalingsbetingelser
 • sikre overholdelse af de aftalte kreditvilkår
 • gennemføre en effektiv rykkerprocedure for udestående fordringer og foretage vurdering af debitor tilgodehavender

Målgruppe Kurset er for dig, der er administrativ medarbejder med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Du er beskæftiget med debitorstyring, herunder oprettelse af debitorer, kreditvurdering, rykkerprocedurer, rentetilskrivning og betalings- og leveringsvilkår.

Start 18. december 2020

Start- og slutdato: 18. december 2020 - 19. december 2020
Tilmeldingsfrist: 2. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk