Niels_Brock_Lederakademiet_2331.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 376 kr. / 1.256 kr.

Bliv skarp til design og automatisering af regneark

Excel 2

Med dette kursus kan det blive lettere for dig at arbejde med kundelister, lageroptegnelser eller andre data i regneark. Du lærer bl.a. at arbejde med flere ark i samme projektmappe og stifter bekendtskab med funktioner og formler, der gør det muligt at automatisere en del af dit arbejde.

AMU-nr

44346

Niels_Brock_Lederakademiet_2331.jpg
Mål med kurset

Efter kurset kan du:

● arbejde med flere regneark i samme projektmappe

● oprette formler på tværs af flere regneark, så fx kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen

● automatisere regneark ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter

Målgruppe Kurset er for dig, der tidligere har gennemført en erhvervsuddannelse, men som ønsker at blive bedre til Excel.

Start 22. oktober 2020

Start- og slutdato: 22. oktober 2020 - 23. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2020 kl. 12:00

Start 17. december 2020

Start- og slutdato: 17. december 2020 - 18. december 2020
Tilmeldingsfrist: 3. december 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Du kan arbejde i kursusmaterialet i hele kursets tidsrum, men det er vigtigt, at du er on-line og tilstede i begyndelsen af kurset, så du kan modtage supplerende instruktion og få svar på dine eventuelle spørgsmål. Det er også vigtigt, at du er on-line på kurset i slutningen, da elle kurser afsluttes med en prøve, og fordi vi gerne ser, at du afslutter forløbet med at evaluere din oplevelse.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk