NielsBrock_7068.jpg (1)
 • København
 • 6 dage
 • 13.000,00 kr.

Ekspres kursus i regnskab

Har du som del af dit arbejde lige overtaget en regnskabsfunktion, eller er du blevet valgt som kasserer, og synes du at du mangler den fornødne indsigt og forståelse for regnskab og dets funktioner? Ekspres kursus i regnskab er et sammensat kursusforløb af kurserne Grundlæggende Bogholderi, Udvidet Bogholderi og Økonomistyring og Budgettering.

Mål med kurset

Efter kurserne kan du deltage i regnskabsfunktionen, varetage et mindre bogholderi, medvirke til opbygning af et budget, samt have en overordnet forståelse af regnskabsfunktionen og den lovgivning der ligger bag. Kurserne kan også tages enkeltvis, men vi anbefaler at tage alle tre kurser i denne pakke, som typisk vil være to dage pr. måned.

Kursusstart 22. oktober

Start- og slutdato: 22. oktober 2020 - 17. december 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Modul 1: 22. 23- oktober 2020
Grundlæggende bogholderi
https://nielsbrock.dk/kurser/regnskab-oekonomi/grundlaeggende-bogholderi

Modul 2: 19. – 20. november 2020
Udvidet bogholderi
https://nielsbrock.dk/kurser/regnskab-oekonomi/udvidet-bogholderi-regnskab

Modul 3: 16. – 17. december 2020
Økonomi og budgettering
https://nielsbrock.dk/kurser/regnskab-oekonomi/oekonomistyring-budgettering

Toni

Vi havde en super dygtig underviser, som fik pensum serveret, så det giver mening. Stille og roligt bevægede vi os fremad i pensum og læringen blev derfor optimal.

Sugitha

Karsten er rigtig god, og dygtig til at formidle ting videre. Han kan helt klart anbefales til fremtidige kurser som underviser :)

Praktiske oplysninger

1. Grundlæggende bogholderi

Dette kursus giver et grundlæggende kendskab til det dobbelte bogholderi samt regnskabet opbygning. Vi starter helt fra bunden og gennemgår de grundlæggende bogføringsprincipper. Du vil gennem cases få praktisk træning i bogføring af diverse typer bilag. Vi gennemgår opbygningen af kontoplan, resultatopgørelse og balance samt kobling til det endelige regnskab.

Efter kurset har du:

 • Kendskab til de grundlæggende bogføringsprincipper herunder tilhørende lovgivning
 • Kendskab til opbygning af kontoplan
 • Kendskab til det dobbelte bogholderi samt bogføring af forskellige bilagstyper

 

2. Udvidet bogholderi og regnskab

Kurset er en opfølgning på kurset om grundlæggende bogholderi. På kurset får du en introduktion til den relevante lovgivning i forhold til dagligt bogholderi og regnskab.

På kurset vil udvalgte regnskabsposter blive gennemgået, understøttet af praktiske eksempler eksempler og opgaver. Desuden vil typiske afstemninger i forbindelse med periodeafslutning og eksempler på nøgletal til brug for analyse af regnskabet blive gennemgået.

Efter kurset har du:

 • Overblik over og forståelse af formål og sammenhænge i bogføringen
 • Kendskab til regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter
 • Kendskab til periodeafslutninger og afstemningsmetoder

 

3. Økonomistyring og budgettering

På kurset vil du få en grundlæggende indsigt i de økonomiske forhold og økonomiske sammenhænge i en virksomhed. Vi gennemfår et væsentligt styringsredskab og virksomhedens budgetproces og -struktur. Kurset giver dig en grundlæggende forståelse af de økonomiske forhold, som du efterfølgende kan anvende i dit daglige virke.

Efter kurset har du:

 • Kendskab til de forskellige budgettyper, sammen hænge, ansvar.
 • Kendskab til opfølgning på budgetter og budgetkorrektioner.
 • Viden om hvorledes anvendes budgetterne i din virksomhed?
 • Viden om anvendelse af budgetter som en del af den økonomiske styring.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk