Niels_Brock_Lederakademiet_2075.jpg
 • Online
 • 2 dage
 • 252 kr. / 1.203 kr.

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

På dette kursus lærer du – ud fra juridiske ejerforhold, lovgivning, god bogføringsskik, kontoplaner og momsregler – at kontere og bogføre køb, salg, finansiering og drift af biler og fast ejendom samt omkostninger af lejede lokaler.

Mål med kurset

Efter kurset kan du:

 • kontere og bogføre køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler
  • herunder problematikker omkring moms og blandet drift
 • kontere og bogføre ejendommens driftsudgifter
  • herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af lejede lokaler
 • skelne mellem aktivering af istandsættelse af lejede lokaler eller udgiftsføre dem
 • kontere og bogføre køb af fast ejendom, herunder omkostninger og finansiering
 • tilbageføre og foretage korrekt beregning af akkumulerede afskrivninger og opgørelse af eventuelt tab eller gevinst

Målgruppe Kurset henvender sig til dig, der eksempelvis arbejder med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag.

Start 31. januar 2022

Start- og slutdato: 31. januar 2022 - 1. februar 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Start 21. marts 2022

Start- og slutdato: 21. marts 2022 - 22. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Start 18. maj 2022

Start- og slutdato: 18. maj 2022 - 19. maj 2022
Praktisk info: kl. 08.30-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk