DI_kontor_computer_dreng_pige_taler_voksen.jpg
  • Online
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.194 kr.

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

På dette kursus lærer du at oprette, vedligeholde og anvende arts- og funktionsopdelte kontoplaner. Du tilpasser registreringssystemet til afdelingsregnskab og flerdimensionel kontering.

DI_kontor_computer_dreng_pige_taler_voksen.jpg
Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • arbejde selvstændigt med vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner som assistent i en regnskabsafdeling
  • anvende, opstille nye og tilrette eksisterende kontoplaner
  • både opstille og anvende en funktionsopdelt og en artsopdelt kontoplan uanset virksomhedstype
  • arbejde både i manuelt og et elektronisk bogføringssystem

Målgruppe Kurset henvender sig til dig, der eksempelvis arbejder med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og skal sikre den nødvendige rapportering i virksomhederne.

Start 19. november 2020

Start- og slutdato: 19. november 2020 - 20. november 2020
Tilmeldingsfrist: 4. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk