DI_kontor_computer_dreng_pige_taler_voksen.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.203 kr.

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

På dette økonomikursus lærer du at udarbejde lønsedler ud fra de gældende overenskomster og lovgivning samt afstemme lønbogholderiet og indberette digitalt til myndigheder.

Dette økonomikursus er for dig, der kender de enkelte poster som indgår i en lønseddel og kan foretage en korrekt udregning og bogføring af løn. Du kan foretage afstemning mellem lønudbetaling og bogholderiet samt foretage digitale indberetninger til myndighederne og relevante dataudtræk.

AMU-nr

47379

Mål med kurset

Efter kurset kan du:

  • lave en korrekt udregning og bogføring af løn
  • lave afstemning mellem lønudbetaling og bogholderi
  • lave digitale indberetninger til myndigheder og relevante dataudtræk

 

Målgruppe Kurset er for dig, der er faglært eller ufaglært i større eller mindre virksomheder, og primært arbejder i regnskabs-/økonomifunktionen med lønberegning og lønbogholderi.

Start 8. februar 2022

Start- og slutdato: 8. februar 2022 - 9. februar 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: Niels Brock kursuscenter, H. C. Andersens Boulevard 2, Kbh K
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Start 30. marts 2022

Start- og slutdato: 30. marts 2022 - 31. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: Niels Brock kursuscenter, H. C. Andersens Boulevard 2, Kbh K
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Start 30. maj 2022

Start- og slutdato: 30. maj 2022 - 31. maj 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: Niels Brock kursuscenter, H. C. Andersens Boulevard 2. Kbh K
Læs mere

Kurset har undervisning sammen med forløbet grl. regnskab

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Vi har gjort en del af vores AMU-udbud online. Det betyder, at du kan tage et kursus som fjernundervisning – og dermed styrke dine kompetencer. Vi har ingen aktuelle datoer, men du skal blot bede om at blive kontaktet her, så ser vi på, hvordan vi kan hjælpe. 

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk