NielsBrock_7045.jpg (1)
 • København
 • 2 dage
 • 5.500,00 kr.

Udvidet bogholderi & regnskab

Udvidet bogholderi og regnskab er en opfølgning på vores kursus om Grundlæggende bogholderi. Her får du en introduktion til den relevante lovgivning i forhold til dagligt bogholderi og regnskab. Vi gennemgår bl.a. udvalgte regnskabsposter understøttet af praktiske eksempler og opgaver.

Mål med kurset

Efter kurset har du overblik over og en forståelse for formål og sammenhænge i bogføringen, kendskab til regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, samt kendskab til periodeafslutning og afstemningsmetoder. 

Målgruppe Bogholdere, som har grundlæggende erfaring med bogholderi og regnskab samt løbende afstemninger, og som ønsker at udvide deres kompetencer inden for periodeafslutning, aflæggelse af regnskaber og intern rapportering, og som ønsker at få kendskab til den relevante lovgivning i forhold til regnskabet. Niels Brock tilbyder også et kursus i Grundlæggende bogholderi.

Start- og slutdato: 29. oktober 2020 - 30. oktober 2020

Start- og slutdato: 19. november 2020 - 20. november 2020

Margrethe Kjellberg

Jeg har været meget tilfreds med hele kurset.

Bettina Højriis Larsen

Underviser var god til at undervise i alle niveauer. Og rigtig god til at udfordre.

Praktiske oplysninger


 • Kort repetition af grundlæggende regnskab
 • Bogholderiets formål
 • Indre sammenhænge i bogholderiet og regnskabet
 • Gennemgang af hovedregler i bogføringsloven
 • Gennemgang af hovedregler i årsregnskabsloven
 • Udvalgte områder inden for moms og skat af betydning for bogholderiet
 • Gennemgang af afskrivningsmetoder og regler for samme
 • Bogføring af specielle bilag herunder; tab på debitorer, salg af anlægsaktiver m.m.
 • Typiske afstemninger og periodiseringer i forbindelse med periodeafslutning
 • Årsafslutning med opstilling af regnskab i beretningsform.

Alle businesskurser er fra kl. 08.30 – 16.00.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk