NielsBrock_7045.jpg (1)
 • København
 • 2 dage
 • 5.500,00 kr.

Udvidet bogholderi & regnskab

Kurset er en opfølgning på kurset om grundlæggende bogholderi. Her får du en introduktion til den relevante lovgivning i forhold til dagligt bogholderi og regnskab. Vi gennemgår bl.a. udvalgte regnskabsposter understøttet af praktiske eksempler og opgaver.

Mål med kurset

Efter kurset har du overblik over og en forståelse for formål og sammenhænge i bogføringen, kendskab til regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, samt kendskab til periodeafslutning og afstemningsmetoder. 

Målgruppe Bogholdere, som har grundlæggende erfaring med bogholderi og regnskab samt løbende afstemninger, og som ønsker at udvide deres kompetencer inden for periodeafslutning, aflæggelse af regnskaber og intern rapportering, og som ønsker at få kendskab til den relevante lovgivning i forhold til regnskabet. Niels Brock tilbyder også et kursus i Grundlæggende bogholderi.

Start 7. oktober 2021

Start- og slutdato: 7. oktober 2021 - 8. oktober 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Start 25. november 2021

Start- og slutdato: 25. november 2021 - 26. november 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Start 16. september 2021

Start- og slutdato: 16. september 2021 - 17. september 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Margrethe Kjellberg

Jeg har været meget tilfreds med hele kurset.

Bettina Højriis Larsen

Underviser var god til at undervise i alle niveauer. Og rigtig god til at udfordre.

Praktiske oplysninger


 • Kort repetition af grundlæggende regnskab
 • Bogholderiets formål
 • Indre sammenhænge i bogholderiet og regnskabet
 • Gennemgang af hovedregler i bogføringsloven
 • Gennemgang af hovedregler i årsregnskabsloven
 • Udvalgte områder inden for moms og skat af betydning for bogholderiet
 • Gennemgang af afskrivningsmetoder og regler for samme
 • Bogføring af specielle bilag herunder; tab på debitorer, salg af anlægsaktiver m.m.
 • Typiske afstemninger og periodiseringer i forbindelse med periodeafslutning
 • Årsafslutning med opstilling af regnskab i beretningsform.

Alle businesskurser er fra kl. 08.30 – 16.00.

Den angivne pris på kurset er inkl. moms. Materialer og forplejning er inkluderet i kursusgebyret. 

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk