DI_kontor_computer_dreng_pige_taler_voksen.jpg
 • København
 • 2 dage
 • 252 kr. / 1.194 kr.

Myndighedsrollen - Vilkår og rammer

På kurset lærer du at udøve, evaluere og udvikle myndighedsrollen i takt med samfundsudviklingen og under hensyn til gældende regler og etik på området. Du bliver i stand til at udfylde rollen, vejlede og servicere på en måde, der både er autoritativ og konfliktnedtrappende.

AMU-nr

47937

Mål med kurset

Efter kurset kan du udfylde myndighedsrollen i henhold til gældende regler om offentlig forvaltning samt tilgodese borgerens krav og forventninger på en etisk måde.

Efter kurset har du lært: 

 • at analysere og vurdere adfærds- og reaktionsmønstre hos borgerne, der kræver nye/andre og fleksible former for udøvelse af myndighed, herunder baggrunden for borgere og borgergruppers forskellige reaktioner på udøvelsen.
 • at uddøve myndighedsrollen under hensyntagen til borgere og borgergruppers forskellig reaktioner på udøvelsen.
 • løbende at evaluere og udvikle egen myndighedsrolle ud fra egne erfaringer fra praksis samt ud fra ændringer i regler, retspraksis, samfundsudvikling, etik og normer.
 • at udvikle din rolle fagligt og personligt og kan agere herefter på en robust, autoritativ og konfliktnedtrappende måde.

Målgruppe Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg). Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Start 21. marts 2022

Start- og slutdato: 21. marts 2022 - 22. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2

Praktiske oplysninger

 • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
 • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
 • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
 • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk