Niels_Brock_Lederakademiet_2340.jpg
  • København
  • 2 dage
  • 252 kr. / 1.203 kr.

Samtaler og kundetyper

På kurset lærer du at anvende grundlæggende samtaleteknik ved indgående og udgående telefonsamtaler i overensstemmelse med politikker og profilmål for kundekontaktfunktionen.

AMU-nr

47248

Mål med kurset

Efter kurset kan du identificere kundetyper og gennemføre forskellige typer telefonsamtaler med anvendelse af grundlæggende samtaleteknik, dvs. anvendelse af korrekt stemmeføring, intonation, lytteteknik samt korrekt telefonetikette. Du har desuden lært at anvende korrekt spørgeteknik med henblik på at styre telefonsamtalen effektivt.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder med kundekontaktcenter funktioner.

Start 01. marts 2022

Start- og slutdato: 1. marts 2022 - 2. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2

Start 31. maj 2022

Start- og slutdato: 31. maj 2022 - 1. juni 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2

Praktiske oplysninger

  • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
  • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
  • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk