Fagprøven

En elevuddannelse færdiggøres ved at eleven består sin fagprøve og gennemfører sin ansættelsesperiode hos virksomheden. Fagprøven markerer derfor afslutningen på uddannelsens forløb. Eleverne har altid en masse spørgsmål til fagprøven, som kan være svære at besvare som elev- eller oplæringsansvarlig. Vi har samlet de vigtigste informationer om fagprøven herunder. Bemærk dog, at dele af fagprøverne er forskellige fra uddannelse til uddannelse.

Generelle regler om fagprøven

Fagprøven er normeret til at eleven kan skrive den på 37 timer altså 1 uges arbejde. Ikke nødvendigvis 5 dage i træk, men fordelt over en periode. Derudover kan virksomheden selv aftale med eleven, om fagprøven kræver ekstra tid til fx. interviews af andre ansatte eller lign.

Eleven skal have fri til at skrive fagprøven fra sine arbejdsopgaver i virksomheden. Fagprøven bliver ikke skrevet på en skoleperiode.

 

Fagprøven skal omhandle en konkret arbejdsgang i virksomheden. Det kan ikke være en teoretisk gennemgang af en proces. De gennemgåede teorier skal benyttes på en praktisk case, og det er især vigtigt at eleven har arbejdet med casen og kender den godt, da diskussionen til fagprøven vil tage udgangspunkt i denne konkrete arbejdsgang.

Eleven skal udforme et skriftligt produkt, som danner grundlag for en fagprøveeksamen. Det er dog vigtigt at pointere, at det hovedsagligt er den mundtlige del af fagprøven, der gives karakter for.

Alle fagprøver skal afleveres digitalt før eksamen kan afholdes. Eleven har fået en deadline og afleveringslink tilsendt i god tid inden afleveringen.

Den samlede eksamination varer 30 minutter, hvoraf eleven skal forvente at være inde i ca. 15-20 minutter. Den resterende tid skal bruges på karaktergivning.

Til fagprøveeksamen er censor en medarbejder fra en virksomhed, der skal vurdere om fagprøven er realistisk og brugbar på arbejdsmarkedet. Eksaminator er elevens underviser fra Niels Brock, som sørger for at opgaven er tilpas teoretisk underbygget.

Eleven kan klage over sin eksamen indenfor 14 dage efter den er afholdt. Klagen kan enten føre til en reeksamen eller en afvisning af klagen. Reeksamen er med en ny censor, men som udgangspunkt med samme eksaminator. Der bliver ikke taget højde for den tidligere karakter, når der laves en ny karaktergivning ved reeksamen.

I kan finde de uddannelsesspecifikke vejledninger til fagprøven under de enkelte uddannelser her.

Kontakt

Lærepladsservice

Har du spørgsmål til lærepladsgodkendelse?

E-mail: lps@brock.dk
Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk