Refusion fra AUB

Alle private og offentlige virksomheder der indbetaler til AUB kan få refunderet en lang række udgifter i forbindelse med elevuddannelsen. Ligeledes er der en række bonusordninger, som løbende udvikles for at øge incitamentet til at tage flere elever. Her er samlet de fleste regler på området. Det er ATP der administrerer ordningen.

Muligheder for refusion

Virksomheden modtager refusion for alle de uger hvor eleven er tilknyttet skolen. Det sker automatisk til virksomhedens nemkonto. Du kan læse de nyeste satser for refusionen her. Log ind via Virk.dk hvis I ønsker flere info.

Virksomheden kan få refunderet elevens udgifter til transport, når eleven er tilknyttet skolen - og søger om det under skoleopholdet. Niels Brock beder eleverne dokumentere deres transport, og så udbetales beløbet igen automatisk via nemkonto.

Der gives tilskud, hvis virksomheden vælger at udstationere eleven under elevtiden. Læs mere om reglerne for refusion her.

Fra 1. januar 2018 er der indført et nyt system, der skal øge antallet af praktikpladser. Alle virksomheder modtager et måltal for hvor mange elever det forventes de ansætter. Ansætter man flere elever end måltallet, så får man en bonus. Ansætter man færre elever, skal man betale et ekstra bidrag.

Læs mere om denne aftale her.