Forlængelse eller afkortning af uddannelsesaftale

Hvis eleven og virksomheden er enige om at afkorte uddannelsestiden, skal årsagen begrundes over for det faglige udvalg. I ansøgningen skal man påføre en ny afslutningsdato, som på forhånd skal aftales med Niels Brocks administration. Vi skal sikre, at eleven kan gennemføre sin fagprøve inden for den nye afslutningsdato. Fagprøvedato skal anføres i ansøgningen.

Praktiske oplysninger

Barsel og sygdom skal meldes til Niels Brocks administration, som herefter vejleder virksomheden i, om der kræves en ansøgning eller ej. De fleste forlængelser, som kan begrundes i barsel eller sygdom, registreres i skolens system. I få tilfælde kræves en ansøgning til det faglige udvalg. Virksomheden kan altid få vejledning til forkortelser og forlængelser ved at kontakte os på hovedforloeb@brock.dk

 

Så snart I ved, hvornår jeres elev går fra, melder I det til hovedforloeb@brock.dk. 

Når I ved, hvornår eleven kommer tilbage, fremsendes et tillæg til uddannelseaftaler@brock.dk. Det er vigtigt, at tillægget er os i hænde inden jeres oprindelige uddannelsesaftale udløber.

Hvis elevperioden ønskes afkortet, skal Uddannelsesnævnet altid med på sagen. Derfor skal du starte med at kontakte dem, og derfra vil de guide dig. Du kan læse mere og finde kontaktinfo på Uddannelsesnævnet.dk 

Ønsker du at forlænge uddannelsesaftalen med din elev, skal du kontakte os på hovedforloeb@brock.dk, så hjælper vi dig videre i processen.