Lærepladsgodkendelse

Hvis det er første gang din virksomhed skal have en elev, skal den godkendes af Uddannelsesnævnet og til det formål skal du udfylde en godkendelsesblanket. Blanketten danner baggrund for godkendelsen, som normalt tager ca 14 dage. Har du spørgsmål herom, så ring eller mail endelig til os hos Lærepladsservice. 

Niels_Brock_Voksen1672.jpg
Download blanket

Virksomhedsgodkendelsesblanketten finder du på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Den downloader du, udfylder og sender til os på lps@brock.dk. Vi bekræfter modtagelsen og behandler blanketten indenfor 14 dage. Når du har fået godkendelsen fra Niels Brock, kan du begynde rekrutteringen af den rette kandidat eller ansætte den elev, du allerede har fundet. Niels Brock hjælper dig med begge dele, og svarer på alle dine spørgsmål.

Læs om og vælg elevuddannelse

Først skal du vælge hvilken type elevuddannelse som din elev skal tilmeldes. På Niels Brock kan du vælge mellem uddannelserne Detail med specialerne digital handel, salgsassistent, convenience og retail manager eller Kontor med specialerne administration, offentlig administration og økonomi. Hvis du leder efter handel og event er det ikke noget vi tilbyder på Niels Brock, men vi hjælper dig videre herunder. 

Hvor lang er en lærepladsperiode?

Lærepladstiden er typisk to år - ligegyldig hvilken uddannelse, eleven kommer fra. I løbet af lærepladstiden hos virksomheden, skal eleven gennemføre 2-15 skoleuger på en handelsskole. Antallet af skoleuger varierer alt efter, hvilket speciale eleven har. I løbet af det sidste halve år skal eleven, som afslutning på uddannelsen, lave en fagprøve. Fagprøven bliver forberedt på næstsidste skoleophold, og det er eleven og virksomheden, der i fællesskab beslutter, hvad fagprøven skal handle om, og hvordan opgaven skal udformes.
Niels_Brock_Voksen1015.jpg

Praktikplan

En praktikplan beskriver, hvilke områder eleven skal arbejde med på forskellige tidspunkter i praktikforløbet. Planen kan kaldes en forventningsafstemning mellem virksomhed og elev og skal sikre, at eleven opnår de krav og mål, som uddannelsen indeholder. Alle elever skal ifølge lovgivningen have en praktikplan. Du finder vejledende praktikplaner hos Uddannelsesnævnet.

Kontakt

Lærepladsservice

Har du spørgsmål til lærepladsgodkendelse?

E-mail: lps@brock.dk
Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk