Elevrekruttering

Hos Niels Brock vil vi gerne hjælpe dig med at finde den bedste elev til din virksomhed. Mange af de elever I gerne vil ansætte går allerede på Niels Brock, enten på vores erhvervs- eller gymnasieuddannelser, og vi hjælper naturligvis gerne med at komme i dialog med potentielle elever. Her på siden har vi samlet en række af de tilbud vi har, som kan hjælpe med jeres rekruttering af kommende elever.

kursus_mand_vindue_lommer.jpg

Særlige regler for voksne elever

Vælger I at ansætte en voksenelev, skal I være særligt opmærksomme på at eleven skal have en anden løn og at eleven skal realkompetencevurderes inden ansættelse. Niels Brocks voksenvejledning er klar til at hjælpe inden rekrutteringen går i gang.

Praktiske oplysninger

Fra idé til ansættelse af elev sidder vores Lærepladsservice klar til at hjælpe dig hurtigt og nemt gennem processen. Når du på vegne af en virksomhed vil ansætte en elev, består processen af tre led:

  1. Godkendelsen foregår ved udfyldelse af et skema, hvor din virksomhed skal vise, at den opfylder kravene til et lærested
  2. Ansættelsesprocessen foregår som alle andre ansættelser, hvor du som virksomhed opslår stillinger og gennemfører samtaler
  3. Indgåelse af uddannelsesaftale er en form for ansættelseskontrakt mellem elev og virksomhed. Den fungerer som tilmeldelse på en erhvervsskole, hvor eleven under læretiden typisk har 8-10 ugers undervisning fordelt på to år.

I alle tre led er Lærepladsservice klar til at hjælpe til.

Start processen allerede nu ved at kontakte Henrik Halvorsen på hhv@brock.dk eller tlf +45 25 65 94 33.

Lærepladsperioden er typisk to år - ligegyldig hvilken uddannelse, eleven kommer fra. I løbet af lærepladstiden hos virksomheden, skal eleven gennemføre 2-15 skoleuger på en handelsskole. Antallet af skoleuger varierer alt efter, hvilket speciale eleven har. I løbet af det sidste halve år skal eleven, som afslutning på uddannelsen, lave en fagprøve. Fagprøven bliver forberedt på næstsidste skoleophold, og det er eleven og virksomheden, der i fællesskab beslutter, hvad fagprøven skal handle om, og hvordan opgaven skal udformes.

Som virksomhed skal I betale løn til eleverne i hele lærepladsperioden, også når eleverne er på et af de kortere skoleophold. Lønnen tager udgangspunkt i overenskomsten for det pågældende uddannelsesområde. Hvis der ikke findes en overenskomst for området, bliver mindstelønnen fastsat af et nævn, som repræsenterer både arbejdsgiveren og arbejdstageren. 

Få mere information om løn og arbejdstid hos uddannelsesnævnet.  

Rådgivning om jobopslag

Hvis I har lavet et jobopslag, og gerne vil have sparring på om den indeholder de korrekte informationer om fx krav til eleverne, så send den gerne - så tjekker vi den igennem og kommer med gode råd.

Send jeres jobopslag til Lærepladsservice.

Telefon: 33 41 91 00

E-mail: lps@brock.dk

Kontakt Henrik Halvorsen hvis I har spørgsmål til, hvordan jeres virksomhed bliver læreplads for en elev:

Telefon: 25 65 94 33

E-mail: hhv@brock.dk